داربستان

داربستان

تهران

استفاده از قالب بروی اتصال داربست ها

چهارشنبه, 08 خرداد 1398
داربست
102

متاسفانه در اکثر اجراهای داربست در ایران بست های اتصال داربست رها شده اند و برای عابرین خطرناک هستند یکی از راه حل های آن استفاده از قاب می باشد وجود این قاب ها سبب می شود تا آسیبی به عابرین نرسد و علائم هشدار بروی آن عابرین را با خبر خواهد کرد البته به یاد داشته باشید که همه عابرین توانایی راه رفتن مثل بقیه افراد را ندارند مثل #توانیابان برای همین باید توجه ویژه به آنها داشت تصویر اول مربوط به میدان شلوغ تجریش است که اهمیت این موضوع در آنجا قابل توجه است !

استفاده از قالب بروی اتصال داربست ها

تعداد نظرات : 0

منوی سریع