جشنواره کارگر و استادکار برتر

اخبار و اطلاعیه های ثبت نام و معرفی استادکار برتر را از این صفحه ببینید

کارگران و استادکاران سالهای گذشته
علی
علی رفیعی
  • https://link.darbastan.com/901a28
1398
تهران
احمدامینی
احمدامینی
1398
تهران
محسن
محسن کلانتری
  • https://link.darbastan.com/e57ad6
1397
تهران
بهروز
بهروز شایسته
  • https://link.darbastan.com/bc2bfc
1397
تهران
حامد
حامد ماجدی
  • https://link.darbastan.com/c34fc8
1397
بوشهر