کارگر ، استادکار دائم و یا موقت خود را پیدا کنید

در راستای حمایت از کارگران زحمتکش این بخش را به صورت عمومی در اختیار شرکتهای متقاضی استادکار در سراسر کشور قرار داده است

چهارشنبه, 18 اردیبهشت 1398
پنجشنبه, 15 فروردین 1398
پنجشنبه, 09 اسفند 1397
چهارشنبه, 17 بهمن 1397
دوشنبه, 20 فروردین 1397
چهارشنبه, 08 فروردین 1397
ﺳﻪشنبه, 29 اسفند 1396
شنبه, 18 آذر 1396
منو سریع