کارگر و استادکار داربست ، پیمانکاران و کارفرمایان

اطلاعات تماس فقط برای اعضاء سایت قابل رویت است.

داربست بندی از مشاغل سخت دنیا می باشد بنابراین باید آموزش های ضروری قبل از شروع این شغل طی شود خصوصاً ایمنی داربست بندان که اهمیت ویژه ای دارد.