مسئولیت های اجتماعی داربستان

مجموعه داربستان در راستاي چشم انداز و ماموريت هاي تعريف شده ، با آگاهي از وظايف خود نسبت به چالش های اجتماعی، اقتصادی، قانونی، اخلاقی، و زیست محیطی موجود در كشور اقدام به برنامه ريزي و اجراي فعاليت هاي هدفمند در اين راستا نموده است . اشتغال ، آموزش و توسعه فردي استادكاران و كارگران زحمت كش ايران زمين و افزايش كيفي ايمني كار از جمله مهمترين اهداف مجموعه داربستان در زمينه مسئوليت هاي اجتماعي اين مجموعه مي باشد . ایجاد اشتغال و توسعه كسب و كار ، موجب بالا رفتن کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطراب¬‌های اجتماعی، بهره‌¬وری از منابع ملی و خلق بسترهای رشد و بالندگی خواهد شد . در اين راستا مجموعه داربستان با ايجاد بستري مناسب براي ايجاد ارتباط ، كارفرما و جويندگان كار توانسته است نياز كارفرمايان در جهت جذب نيروي مناسب و از طرف ديگر دغدغه جامعه استاد كاران و كارگران فعال در زمينه كاريابي در پروژه هاي ساختماني و داربستي را مرتفع نموده است . معرفي محصولات و خدمات كسب و كارهاي فعال در زمينه داربست و پروژه هاي ساختماني به مخاطبين از جمله فعاليت هاي ديگر اين مجموعه در راستاي كمك به رشد و توسعه كسب و كارهاي متقاضي مي باشد آموزش و افزايش آگاهي جامعه استادكاران و كارگران زحمت كش ايران زمين علاوه بر افزايش بهره وري و راندمان كاري ايشان باعث رشد و ارتقاي كيفي پروژه هاي مختلف در سطح كشور و افزايش رضايتمندي فردي و مخاطبين خدمات در سطح كشور خواهد شد . توجه به ايمني شخصي و كيفيت ايمني پروژه در فرايند انجام كار بسيار با اهميت مي باشد .در اين راستا مجموعه داربستان با برگزاري دوره هاي مختلف در زمينه ايمني و بهداشت حرفه ای نقش بسزايي در تحقق اين هدف خواهد داشت . بررسي و الگو برداري از استانداردهاي جهاني ، بررسي محصولات جديد و مدلهاي كاري با توجه به استانداردهاي روز دنيا و جمع آوري اين اطلاعات و انتقال مناسب به مخاطبين در برنامه هاي كاري مجموعه داربستان قراردارد .
پیشنهاد می شود مطالب زیر دنبال شود