داربستان

مدیر داربستان

تهران

سقوط هولناک داربست به همراه کارگران + فیلم

یکشنبه, 21 آذر 1395
حوادث
78

یک داربست ساختمانی در شهر میانیانگ واقع در استان سیچوان چین به همراه کارگران ریزش کرد.

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع