مخاطرات داربست بندی

1. سقوط از ارتفاع، ناشی از سرخوردن، دسترسی ناایمن، فقدان تجهیزات حفاظت از سقوط

2. صدمه بواسطه سقوط ابزار، تجهیزات، و مواد زائد

3. برق گرفتگی ناشی از برخورد و تماس با خطوط انتقال نیرو و برق

4. صدمه دیدن و خراب شدن داربست بواسطه عدم تعادل یا بارگذاری بیش از حد

5. تخته گذاری ناایمن و بد

کلمات کلیدی :

آگهی ها

داربست -خدمات نمایشگاهی
  • داربست
  • 50
  • ویژه
داربست فلزی کوثر 09126641869
  • داربست
  • 814
  • ویژه
نرده و حفاظ بالکن مصنوعی
  • صنعت ساختمان
  • 44
  • ویژه
منوی سریع