وردست داربست در رشت
وردست داربست در رشت
وردست داربست در رشت
289
  • 09109034303
www.darbastan.com
صفحه اینستاگرام داربستان
رشت
دوشنبه, 10 مرداد 1401
ارسال پیام

۱ نفر وردست حرفه‌ای بدون داشتن کوچکترین اعتیادی برای کار در داخل یک مجموعه در شهرک صنعتی نیازمندیم کار سبک بهمراه اسکان صبحانه ناهار شام حقوق ۹میلیون تومان

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

جنت آباد جنوبی

منو سریع