سیستم مدولار دسترسی نوین
سیستم مدولار دسترسی نوین

داربست مدولار

سرعت ساخت و یا تعمیر سازه‌های آسیب دیده تا حد زیادی وابسته به آماده سازی شرایط برای شروع کار است. با توجه به اینکه در مراحل مختلف ساخت ‌یا تعمیر نیاز اساسی به تامین داربست برای حضور و فعالیت کارگران و گاه حتی نظارت مهندسین وجود دارد، به نظر می‌رسد استفاده از یک شیوه جدید برای سرعت بخشیدن به مراحل استوار کردن داربست و نیز کم کردن خطرات ناشی از خطای انسانی در بر پا کردن آن مناسب باشد.
 
از طرف دیگر در صورتی که بتوان از داربست‌های حین ساخت در زمان بهره برداری ساختمان نیز استفاده نمود می‌توان با آماده سازی‌های بعدی برای انجام تغییرات در ساختمان، که ممکن است به ظاهر ساختمان نیز آسیب وارد کند، جلوگیری کرد.
 
سیستم مدولار دسترسی نوین یک شیوه جدید بر پا کردن داربست برای اجرای ساختمان‌ها محسوب می‌شود که پتانسیل لازم برای بهره برداری‌های بعدی را دارد. این طرح در این مرکز مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به الزامات تدوین شده استفاده از آن مجاز است.
 
الزامات سیستم مدولار دسترسی نوین
 
طرح مورد نظر نوعی داربست و سکوی کار موقت است که در هنگام اجرای ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد لذا در رده ابزار کار اجرای ساختمان قرار می‌گیرد.
 
بر اساس مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان ایران تمامی قسمت‌های داربست و سکوی کار موقت شامل جایگاه‌، اجزای نگهدارنده، تکیه گاه‌ها‌، اتصالات، راه‌های عبور، و پلکان داربست، باید علاوه بر پایداری و ایستایی لازم ظرفیت پذیرش چهار برابر بار مورد نظر را داشته باشد.
 
ضمن رعایت الزامات مورد اشاره در فوق رعایت تمامی موارد ارائه شده در مدارک ارسالی، برای استفاده از این سیستم به عنوان داربست و سکوی کار موقت، در تمامی مراحل اجرا الزامی است.
 
منبع : عمران سافت
 

 

دوشنبه, 05 فروردین 1398
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان