داربست فلزی قنبرزهی زاهدان
داربست فلزی قنبرزهی زاهدان
داربست فلزی قنبرزهی زاهدان
770
www.darbastan.com
زاهدان
شنبه, 20 اسفند 1401
ارسال پیام

سلام . اجراه داربست در ابعاد مختلف از جمله نماه ساختمان چاله اسانسور دیوار برشی غفراژ نرده بان سایبان پل چهارپایه چرخ دار و بدون چرخ خرک سکو وغیره در پایین ترین قیمت پذیرفته میشود

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد