نیازمند استاد کار داربست در اندیمشک
نیازمند استاد کار داربست در اندیمشک
نیازمند استاد کار داربست در اندیمشک
92
  • 09303621400
www.darbastan.com
صفحه اینستاگرام داربستان
اندیمشک
شنبه, 15 مرداد 1401
ارسال پیام

نیازمند استاد کار با سابقه هستیم با حقوق ثابت و بیمه متاهل باشد. برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

اندیمشک

منو سریع