نیازمند استاد کار داربست در اندیمشک
نیازمند استاد کار داربست در اندیمشک
نیازمند استاد کار داربست در اندیمشک
560
www.darbastan.com
اندیمشک
شنبه, 15 مرداد 1401
ارسال پیام

نیازمند استاد کار با سابقه هستیم با حقوق ثابت و بیمه متاهل باشد. برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل بفرمایید.

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

اندیمشک