حفاظ و پرده کارگاهی ژئوتکستایل با استفاده طولانی و به صرفه
حفاظ و پرده کارگاهی ژئوتکستایل با استفاده طولانی و به صرفه
حفاظ و پرده کارگاهی ژئوتکستایل با استفاده طولانی و به صرفه
1913
www.darbastan.com
تهران
چهارشنبه, 06 فروردین 1399
ارسال پیام

از الیاف مقاوم پلی استر

کاهش هزینه ها 

استفاده چندباره و طولانی مدت از پرده 

کمک به گرمایش داخلی کارگاه های ساختمانی در مناطق سردسیر در فصول سرد سال

قابلیت انتخاب لایه ها با عرض 4 متر و گرماژ متنوع 200 تا 1500 گرم 

قابلیت جداسازی در سالن ها و پروژه های بزرگ ساختمانی و صنعتی 

استحکام و ماندگاری 

تنوع در رنگ

كاربرد ژئوتكستایل ها در امور ساختمانی

الف) جداسازی: كاربرد ژئوتكستایل ها برای رویارویی تفکیک به این معنی است كه دو لایه گوناگون از مواد، توسط ژئوتكستایل از یكدیگر جدانگه داشته شوند. هر دو لایه ممكن است خشك باشند ولی در بیشتر موارد میزان متفاوتی آب در هر یك از این دو لایه وجود دارد. ژئوتكستایلها این امكان را بوجود می آورند كه آب از منسوج عبور نماید و بطور دائمی از مخطوط شدن مواد با مشخصات مختلف ممانعت كرده و به آب فرمان دهد كه به لایه تحتانی منتقل گردد.
 
ب) فیلتر كردن: ژئوتكستایل ها را می نا در لایه های زمینی با ذرات ریز و درشت به عنوان پالایه به كار بر دو از نفوذ جریانی ذرات ریز خاك ممانعت كرده و همزمان تهی سازی آب را عملاً بدون پایداری ممكن می سازد كه برای بازداری از پرشدن لوله ها و مجاری آبروها بدست ذرات خیلی ریز خاكهای اطراف، به كار گرفته می شوند.
 
ج) زهكشی: هدف از زهكشی بعید كردن آب از اطراف فونداسیون ساختمانها و خطوط لوله یا دالانه ها می باشد. زمانی كه سیستم زهكشی شروع به كار می كند ژئوتكستایل مایه می شود كه یك فیلتر طبیعی برای ذرات بسیار ریز موجود در خاك اطراف تشكیل شود، ذرات درشت تر به نزدیكی منسوج آمده و در كنار هم قرار می گیرند و ذرات نرم تر و ریزتر پشت آن قرار می گیرند. وانگهی می طاقت برای تبثیت و محكم كردن لایه های خاكریز بستر خط آهن استفاده نمود. برای این قصد گوشه ها-کناره ها كانال و یا محفظه زهكشی را با یك لایه فیلتر پوشانده با این كار آب هایی كه از سنگ ریز به پایین نفوذ می كنند به آن هدایت می شوند. یك لایه جدا كننده بین بستر راه آهن و سنگ ریز بالای آن قرار دیتا می شود تا از درون شدن ذرات خاك به لایه سنگ ریز ممانعت نماید و آب بارندگی را از این راه به زهكشی هدایت كند و با تثبیت لایه خاكریزی بستر، نیروی وارد بر آن به طور یكنواخت تری بخش شده مایه می شود عمر زیرسازی راه آهن بسیار شود.
 
د) محافظت:
 
ژئوتكستایل ها به طور قابل ملاحظه ای برای بردباری تنش ها و تغییر شكل های نسبی مكانیكی مناسب بوده و پس می تواند لایه های ضعیفی را كه نباید تحت تاثیر تنش های بزرگواری واقع شوند محافظت نموده و راهبند ویرانی آنها گردد. یكی از مهمترین موارد در رابطه حفاظت از تنش ها در پوسته سنگی تغییر نموده و تغییر شكل ها به وقوع می پیوندد كه در نتیجه چندی از درزهای موجود بازتر یا بسته تر می شود.
 
ه) تقویت:
 
ژئوتكستایل ها عملكرد زیاد خوبی در رابطه با پخش و یكنواخت كردن تنش ها یا نیروها در یك سطح اکثریت را داشته و به شیوه مطلوبی گیر گسیختگی های نقطه ای موضعی می گردد. مصالح بنایی و خاكریزی تنش های فشاری را به نحو رضایت بخشی می توانند بردباری نمایند در حالیكه در مقابل كشش ناتوان هستند، با کاربرد توام این مصالح و ژئوتكستایل دو خصوصیت ذكر شده را شفا می بخشند، در راستی عملكرد ژئوتكستایل در عمق معینی از خاك را می توان مثل رفتار میلگردهای فولادی در بتن مسلح دانست. یك ویژگی دیگر ژئوتكستایل ها، ویژگی ارتجاعی آنهاست و این امر مایه می شود خاكی كه با ژئوتكستایل تقویت شده است تحت نشانه بار خارجی دچار تغییر شكل و نشست شده است، پس از حذف بار به حالت اولیه برگردد (خصوصیت برگشت پذیری).
 
٤- كاربرد ژئوتكستایل در مهندسی پی
 
الف) راه های دسترسی و كارگاهی و گذرگاه های یخ زده: در صورتی كه ظرفیت باربری خاك كم باشد مثل مناطق با تلاقی و نظایر آن اصولاً كوبیدن مصالح خاكریز جهت بالابردن ظرفیت باربری خاك با افزایش آب غیرممكن است، پس می تاب با استفاده از ژئوتكستایل و ریختن قشری از مصالح به ضخامت حداقل ٣٠ سانتی متر كه حتی ممكن است در مقابل آب نیز دلنازک باشند، می تاب قابل آمدوشد برای وسایل نقلیه نمود؛ البته ذكر این نكته لازم است كه كاربرد ژئوتکستایل به تنهایی نمی تواند جوابگو باشد زیرا الیاف در تركیب با یك جرم حائز اینرسی، می تواند گنجایش باربری متناسبی را تامین نماید كه این ویژگی را می توان همانند عملكرد فولادی كشش در بتن انگار نمود.
 
 
ب) خاكریزی روی خاك های قابل تراكم:
 
استفاده از ژئوتكستایل در این حالت موجب سهولت در ریختن و هموارسازی لایه زهكشی زیرین می گردد؛ وجود ژئوتكستایل گیر از آمیخته شدن مصالح مرغوب و نامرغوب و در نتیجه عدم نیست کردن آنها شده و سرعت كار افزایش پایداری خاكریز و ظرفیت باربری آن می گردد، البته ژئوتكستایل به هیچگونه از نشانیدن ممانعت نمی كند ولی می تواند اجلاس های موضعی را تعدیل و پخش نماید.
 
 
ج) حفاظت بتن تازه متعاقب های سطحی و عمیق: در این حالت ژئوتكستایل فقط به عنوان لایه جدا كننده و ضدآلودگی عمل می كند: هدف اصلی محدود كردن مصرف بیش از حد بتن می باشد، البته این طریق موقعی قابل بهره‌گیری است كه پی یا شمع بقدر كافی کبیر باشد. به دلیل خصوصیات فیلتری و طاقت مكانیكی مناسب، این الیاف از تراوش بتن به تو شكاف ها و حفرات ممانعت نموده و راهبند رقیق یا لاغر شدن آن می گردد، علاوه بر این به دلیل ناهمواری های بدنه شمع، اصطكاك بهتری بین خاك و شمع در سنجش با محفظه های فولادی بوجود می آید.
 
 
كاربرد ژئوتكستایل در گذرگاه سازی
 
الف) به عنوان لایه اساس: یكی از جدیدترین كاربردهای ژئوتكستایل در راهسازی ریختن سر راست مخلوط های داغ آسفالتی بر روی آنها می باشد، البته این كاربرد اغلب از نظر تكنیكی می تواند باره توجه باشد، زیرا عملاً پوشانیدن روی ژئوتكستایل با ٧ سانتی متر آسفالت مشكل است ولی به هر حال این مسیر حل در موارد خاصی كه نتوان رویه موجود را برداشت انتخاب می گردد. اما آنچه كه در این تقدیر ذكرش دارای اهمیت است این می باشد كه استفاده از ژئوتكستایل و گونه مواد تشكیل دهنده آن خودارای مطالعات مخصوص می باشد و دراین رابطه باید رسیدگی كافی نمایش داد تا نتایج حاصله مفید گردد.
 
 
ب) به عنوان لایه زیراساس: لایه پایین بنیاد واپسین لایه عملیات خاكی و نخستین لایه سازه ای در بدنه روسازی می باشد و ظرفیت و كارآیی نقش مهمی در تعیین ضخامت لایه های فوقانی دارد.
 
ج) در آب بندی تونلها و پل ها: آب بندی تونل ها یكی از مشكلات بنیادین تونل سازی است؛ آبهای نفوذی به طور دائم به ابنیه تونل و سطح جاده صدمات زیادی وارد می سازد و حفاظت و ترمیم آن از عقیده اقتصادی نامناسب است. در آب بندی دالانه ها نیز یك لایه ضخمیم و غیر قابل نفوذ پلاستیکی بنام PVC به كار اسیر می شود به طوریكه پیش از انجام عملیات بنائی تو دالان لایه ژئوتكستایل به روی سنگهای دالانه نصب می شود، سپس لایه  PVC روی آن چسبانده می شود.
 
 كاربرد ژئوتكستایل در كارهای آبی
 
الف) لایه مقاوم در برابر سوراخ شدن یا ترك خوردن: بیشتر مواد عایق و آب بندی كننده حائز خاصیت شكنندگی بوده و برای ممانعت از ترك خوردن یا سوراخ شدن، آنها را به طور مشترك با ژئوتكستایل مصرف می كنند، پس می نا از آنها به عنوان روكش غیرقابل نفوذ در مخازن صنعتی، سدهای كوچك خاكی، كانال ها و غیره استفاده نمود.
 
 
 
ب) فیلترهای زهكش: عموماً در گوشه ها-کناره ها لوله مشبك چاه های پمپاژ آب و لوله های زهكش فلیترهای ماسه ای یا شنی كه به آن گراول پیكینگ (Gravel Packing) می گویند و وظیفه آن بازداری از نفوذ مواد ریز دانه در سیستم مربوطه جمع شده و آن را مسدود می   نمایند. در خاكهای معمولی می طاقت لوله های زهكشی را بوسیله غلاف هایی از این ژئوتكستایل و یا توسط الیافی كه در محل آغاز لوله های مشبك زهكش دوخته می شود، حفاظت نمود.
 
ج) محافظت سواحل: برای بازداری از فرسوده شدن کناره در نشانه عمل ویرانگر موج معمولاً روی آن را سنگ های کبیر می چینند (موج شكن)، در این صورت ممكن است نفوذ آب از میان حفرات بزرگ در بین سنگها، مایه شستگی ماسه و خاك ساحل شده و سنگها به تدریج در زمین فرو روند، برای ممانعت از این پدیده نخست ساحل را با ژئوتكستایل پوشانده و سپس سنگ ها را بر روی آن می چینند. بر خلاف آنچه كه در زهكشی رویداد می افتاد، در اینجا ژئوتكستایل باید اثرات دینامیكی امواج را جذب كنند و ویژگی ها مقاوتی آنها مطرح می گردد به خصوص كه ژئوتكستایل ها باید در روبرو سوراخ شدگی ناشی از وزن سنگها نیز ثابت باشند.
 
د) برپایی سواحل مصنوعی: پهن كردن یك پوشش ضد آلودگی روی گل و رسوب یا روی علف های هرز امكان می دهد كه با ریختن مصالح مرغوب بر روی آنها کنار مناسبی نبوده اند با خرج كمی کناره سازی نمود؛ در اینجا قصد مناسب نمودن یك ناحیه وسیع با تلاقی برای تردد با شنا یا قایقرانی است. ریختن ساده مصالح تمیز و ریز به تنهایی پسندیده نیست، زیرا پس از گذشت یك فصل این مواد بوسیله گل جذب خواهد شد.
 
 
كاربرد ژئوتكستایل درساخت دیوارهای حائل
 
به كمك ژئوتكستایل می طاقت بدون به کارگیری مصالح بنایی یا مبنتی و تنها به كمك خاك موجود در محل و ابزارها كوبیدن خاك، بارو حائل ساخت. با به كاربردن ژئوتكستایل ها در تكنیک خاك مسلح نیز می توان دیوارهایی با پیشانی قائم ساخت كه ممكن است به عنوان حصار حائل با سكویا سازه های گوناگون دیگر مورد بهره‌گیری پیمان گیرند.
 
 خلاصه و نتیجه گیری
 
آنچه الی به حال ذكر شده چکیده ای از كاربرد متنوع ژئوتكستایل در مهندسی عمران می باشد. سازنده های این محصولات همواره برای پیدا کردن موارد بهره‌گیری جدید در چشم وهمچشمی می باشند. آسانی بسیار استفاده از ژئوتكستایل و گردآور ویژگی ها مكانیكی و هیدرولیكی آنها مایه شده كه از عقیده قیمت با مصالح و گذرگاه حلهای متداول رقابت نماید، فلذا بدیهی است كه ژئوتكستایل ها می توانند كاربردهای دیگری نیز داشته باشند و این به عهده مهندسین است كه در صورت بر خورد با مشكل خاصی و با در عقیده داشتن خصوصیات اصلی ژئوتكستایل، آنها را گویه ویژه و جدیدی به كار دستگیر و به سایرین نیز ارائه نمایند؛ واضح است كه استفاده از ژئوتكستایل می تواند در ایران هم مورد نظر پیمان گیرد و امثال هر روش نو، كارگاه های اولیه باید كاملاً تحت نظر قرار داشته باشند.

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز فعالیت دارد

ایران تهران

برترین خدمات دهندگان داربستان
نمایش همه