تولید بست داربست
تولید بست داربست
تولید بست داربست
2172
www.darbastan.com
تهران
پنجشنبه, 26 اردیبهشت 1398
ارسال پیام

به نام ایزد منان

فولاد صنعت غرب

تولید کننده انواع بست های داربستی از جمله :

چهارپیچ ایران بست سبک و سنگین

بست گردان

بست آهنگیر

بست قائم

پیچ و مهره و واشر

اتصال

مغزی

کفی

09125133424      عسگری

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز فعالیت دارد

بازارآهن شاد آباد ـ بهاران 2 ـ بلوک 22 ـ پلاک 329

برترین خدمات دهندگان داربستان
نمایش همه