محصولات و خدمات
تولید بست داربست
تولید بست داربست
392
  • خدمات این شرکت موقتاً غیرفعال است
www.darbastan.com
تهران
پنجشنبه, 26 اردیبهشت 1398
ارسال پیام

به نام ایزد منان

فولاد صنعت غرب

تولید کننده انواع بست های داربستی از جمله :

چهارپیچ ایران بست سبک و سنگین

بست گردان

بست آهنگیر

بست قائم

پیچ و مهره و واشر

اتصال

مغزی

کفی

09125133424      عسگری

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

تولید انواع بست داربست

منو سریع