داربستان
خراسان رضوی
1397/03/29 12:09:06 عصر

سوله سازی_ سوله سبک_ سوله فوق سبک_ اسکلت فلزی_ سازه فلزی

ﺳﻪشنبه, 29 خرداد 1397
خراسان رضوی
854

 

مجری پروژه های صنعتی و ساختمانی

اسکلت فلزی صنعتی و ساختمانی

سازه های صنعتی

مخازن دوجداره و تحت فشار

انواع پل های فلزی

انواع سوله های صنعتی، سوله های سبک وفوق سبک

تجهیزات شهری، پارکی و ورزشی

بازرسی و تست جوش

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

سوله سازی_ سوله سبک_ سوله فوق سبک_ اسکلت فلزی_ سازه فلزی سوله سازی_ سوله سبک_ سوله فوق سبک_ اسکلت فلزی_ سازه فلزی سوله سازی_ سوله سبک_ سوله فوق سبک_ اسکلت فلزی_ سازه فلزی
منوی سریع