سوله سازی_ سوله سبک_ سوله فوق سبک_ اسکلت فلزی_ سازه فلزی
سوله سازی_ سوله سبک_ سوله فوق سبک_ اسکلت فلزی_ سازه فلزی
سوله سازی_ سوله سبک_ سوله فوق سبک_ اسکلت فلزی_ سازه فلزی
2669
www.darbastan.com
خراسان رضوی
ﺳﻪشنبه, 29 خرداد 1397
ارسال پیام

 

مجری پروژه های صنعتی و ساختمانی

اسکلت فلزی صنعتی و ساختمانی

سازه های صنعتی

مخازن دوجداره و تحت فشار

انواع پل های فلزی

انواع سوله های صنعتی، سوله های سبک وفوق سبک

تجهیزات شهری، پارکی و ورزشی

بازرسی و تست جوش

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

نیشابور . بلوار بعثت . روبروی بعثت 32. ساختمان حکیم عمرخیام

برترین خدمات دهندگان داربستان
نمایش همه