ماد فولاد توليد كننده پيچ اتومات داربستی بالاترين كيفيت در بازار
ماد فولاد توليد كننده پيچ اتومات داربستی بالاترين كيفيت در بازار
ماد فولاد توليد كننده پيچ اتومات داربستی بالاترين كيفيت در بازار
3643
www.darbastan.com
تهران
چهارشنبه, 16 بهمن 1398
ارسال پیام

محصول تهيه شده از مفتول هاي استاندارد پيچ با گريد هاي ١٠٠٨ و ١٠١٠ انيل فسفات شركت ايروف

محصول كاملا يكدست و رزوه  عميق و استاندارد كه عمر محصول را تا دو برابر افزايش ميدهد.

تلفکس : ۰۴۴۳۲۵۱۴۵۵۴

شماره همراه :۰۹۱۴۱۸۶۸۳۲۰ - ۰۹۱۲۵۳۰۵۲۰۲

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز فعالیت دارد

اورمیه ، کیلومتر۶ جاده ی اشنویه روبری شرکت نوشابه سازی فرد آذربایجان ، جنب شرکت اروم نارین .