داربست فلزی شمیران
داربست فلزی شمیران
داربست فلزی شمیران
2725
www.darbastan.com
تهران
دوشنبه, 30 بهمن 1396
ارسال پیام

اجرای بزرگترین سازه ها در تمام ایران
نصب فوری داربست در کمترین زمان با استفاده از نیروی کارآمد و با تجربه
نصب زیر بتنیُ ُ نمایشگاه های عظیم و  برج ُ چهارپایه و ساختمان با متراژ کم تر
افتخار همکاری با سیمان تهران ُ مترو ُفرودگاه مهرآباد و امام ُ سازمان آب و فاضلاب ُ شهرداری و.........

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

تهران - شادآباد -بازار آهن بهاران 2 -بلوک 22