داربست فلزی شریفی
داربست فلزی شریفی
داربست فلزی شریفی
6117
  • خدمات این شرکت موقتاً غیرفعال است
  • نمایش اطلاعات موقتاٌ غیر فعال است
www.darbastan.com
تهران
دوشنبه, 12 مهر 1395
ارسال پیام

با 12000 شاخه لوله انجام کلیه کارهایی که مربوط به داربست باشد اجرای کار در کل ایران

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان
منو سریع