داربست فلزی عرش
داربست فلزی عرش
داربست فلزی عرش
6078
  • ندارد
  • ۰۹۱۸۶۱۴۱۲۰۰
www.darbastan.com
کرمانشاه
شنبه, 10 مهر 1395
ارسال پیام

ارایه کلیه خدمات داربست از قبیل نما, تجارب, زیربتن, کفراژو صنعتی توسط اکیپ بیمه شده

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

کرمانشاه

تعداد نظرات : 1

داربستان
داربستان
دوشنبه, 12 مهر 1395

شرکت شما از لحاظ ایمنی بسیار خوب عمل کرد.

ثبت نظر
داربستان
منو سریع