صفحه مورد نظر یافت نشد

برای پیدا کردن اطلاعات مورد نیاز خود به صفحه اصلی بروید.

مرجع داربست ایران

پرتال خبری داربستان
نمایش همه
مهار ریزش داربست ساختمان 5 طبقه در حال ساخت
1738
08 دی 1397
مهار ریزش داربست ساختمان 5 طبقه در حال ساخت

خطر ریزش داربست های فلزی یک ساختمان درحال ساخت به داخل خیابان و خودرو ها توسط آتش نشانان برطرف شد.

 پرسش و پاسخ در خصوص بیمه های مسئولیت مدنی کارگران حوزه داربست
3381
05 دی 1397
پرسش و پاسخ در خصوص بیمه های مسئولیت مدنی کارگران حوزه داربست

سوالات بیمه مسئولیت مدنی خود را عنوان بفرمایید تا از همین طریق توسط کارشناس و مشاور بیمه به شما پاسخ داده شود

داربست فلزی شغلی حادثه آفرین و کم درآمد
2393
04 دی 1397
داربست فلزی شغلی حادثه آفرین و کم درآمد

حرفه ســخت داربســت فلــزی برای افــرادی کــه در ایــن شــغل هســتند چنــدان مطلوب نیســت. کســادی بازار کار از یک سو و ورود افراد بدون مجوز و تخصص از ســویی دیگر این شغل را به قهقرا کشانده است

نتیجه اجرای داربست خوب
2236
03 دی 1397
نتیجه اجرای داربست خوب

نتیجه اجرای داربست خوب یعنی همین فیلمی که به روایت تصویر می‌بینید باد با سرعت و صدوچهل و پنج کیلومتر بر ساعت می وزد این اجرا تلفیقی از داربست رینگ لاک و اسپیس فریم می باشد.

یک شغل پر مخاطره به نام داربست بندی
1461
03 دی 1397
یک شغل پر مخاطره به نام داربست بندی

عبدالله رضایی که در آستانه 60 ســالگی به سر می برد، حالا بیــش از نیمــی از عمــر خــود را بر فــراز داربســت های فلزی گذرانده اســت؛ جایی که به قــول خودش هر کســی نمی تواند دوام بیارد و تنها «گاو نر می خواهد و مرد کهن .«

داربستی های بی چفت و بست!
2865
02 دی 1397
داربستی های بی چفت و بست!

رییس اتحادیه داربست فلزی اصفهان از مشکلاتی که واحدهای داربستی فاقد مجوز برای فعالین این صنف ایجاد می کنند، سخن می گوید: