داربست فلزی و کفراژ محبی
داربست فلزی و کفراژ محبی
داربست فلزی و کفراژ محبی
4406
www.darbastan.com
تهران
چهارشنبه, 14 تیر 1396
ارسال پیام

داربست فلزی و کفراژ محبی .داربست فلزی و کفراژ محبی آماده همکاری در تمام نقاط استان .انجام تمامی امور داربست از جمله:طاق نصرت،تکیه،بنر،غرفه،نما ،کفراژ بندی،حفاظ،پیچ و رولپلاک،نقاشی... محبی

امتیاز 0 درصد

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

وحیدیه بن بست هفتم

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان