داربست مهدی
داربست مهدی
داربست مهدی
8097
  • 05632319263
  • 09151642377
www.darbastan.com
صفحه اینستاگرام داربستان
خراسان جنوبی
دوشنبه, 18 مرداد 1395
ارسال پیام

داربست و تجهیز بتن مهدی اجاره و خرید و فروش کلیه لوازم نو و دست دوم

امتیاز 0 درصد

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

خراسان جنوبي بيرجند بلوار فرودگاه سه راه صياد شيرازي (داربست مهدی)

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان
منو سریع