داربست مهدی
داربست مهدی
داربست مهدی
6636
  • 05632319263
  • 09151642377
www.darbastan.com
خراسان جنوبی
دوشنبه, 18 مرداد 1395
ارسال پیام

داربست و تجهیز بتن مهدی اجاره و خرید و فروش کلیه لوازم نو و دست دوم

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز ندارد

خراسان جنوبي بيرجند بلوار فرودگاه سه راه صياد شيرازي (داربست مهدی)

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان
منو سریع