داربستان

مدیر داربستان

تهران

اجزای داربست

یکشنبه, 28 شهریور 1395
داربستان
235

اجزای داربست

•لوله هاي فولادي
•بست هاي فلزي
•مغزي
•كفشك يا پايه فولادي
•لنگريا مهاربند داربست پيچي
•تخته زير پا يا سطح كار

تعداد نظرات : 0

منوی سریع