داربستان

مدیر داربستان

تهران

سقوط داربست در اراک حادثه آفرید

شنبه, 13 شهریور 1395
داربستان
215

ایمنی داربست

سقوط داربست ساختمان در حال ساخت در میدان شریعتی خیابان شبان باعث ایجاد خسارت به ساختمان های مجاور شد .
 
گفتنی است در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع