بهار از راه رسید
بهار از راه رسید

 

 نوروز ، از مراسم بسیار كهن ایرانیان آریایی است و عید نوروز، بزرگ ترین و طولانی ترین عید ملی ما ایرانیان محسوب می شود. تمام مردم این سرزمین اعم از بزرگ و كوچك، دارا و ندار، با هر عقیده و مذهب، با هر زبان و نژاد و هر كجا كه باشند، در اجرای مراسم نوروز، با شوق و علاقه واحد و مشابه شركت می كنند. در طول ایام عید، شور و شوق عمومی به اوج می رسد و مراسم عید در طول دو هفته، به زندگی همگان هیجان خوشایندی می بخشد. عید نوروز، عید اصیل ایرانی و میراث زرتشتی است. در دنیای آریایی، شادی، نعمت فوق العاده ای محسوب می شود. در كتیبه های داریوش شادی را به اندازه آفرینش دنیا، برای انسان مهم می شمارند.این عید همانند هر جشن زرتشتی دیگر، به همراه موسیقی، آواز و شادی است.

قبل از عید ، مراسمی چون: خانه تكانی، چهارشنبه سوری، قاشق زنی و فال گوش ایستادن، زیارت قبور پنجشنبه آخر سال، آتش بازی و ... انجام می شود كه این مراسم در حقیقت مقدمات عید محسوب می شوند.

چرا در ایام نوروز همه لباس نو می پوشند؟

كلیه افراد خانواده، لباس های نویی را كه به مناسبت عید آماده كرده اند، بعد از تطهیر به تن می كنند. و به دنبال این پاكیزگی و تطهیر كه به مفهوم لزوم یك تصفیه باطنی برای رویارویی با یك زندگی تازه است بر سر سفره هفت سین  می نشینند.

سفره، هفت سین

در بین لوازم مربوط به استقبال نوروز، سفره نوروز همراه با «سبزه» و «سینی هفت سین» بر پا می شود. یك آینه با شمعدان، تعدادی شمع ( غالبا به تعداد اعضا خانواده) ، یك جلد كتاب مقدس، یك ظرف شیر و یك ظرف ماست، تعدادی سكه، سیر، سنجد، سركه، سیب ، یك ظرف بلور با ماهی های قرمز و ... از لوازم سفره هفت سین هستند. در انتظار تحویل سال، والدین و بزرگ ترها به تلاوت قرآن مشغول می شوند. بعد از تحویل هم، رسم است كه بلافاصله نقل یا شیرینی می خورند تا تمام سال كامشان شیرین باشد.

چرا تخم مرغ عیدی می دهند

در بین چیزهایی كه روز عید، همراه با سكه و شیرینی، به بچه ها هدیه می شود، تخم مرغ  های رنگ شده است. در واقع تخم مرغ كه بدینگونه تزیین می گردد و در مراسم عید هدیه می شود، نه تنها رمزی از تجدید حیات است، بلكه در عین حال مظهری از باروری و تولید مثل هم هست، كه هدیه كردنش به كودكان و جوانان به معنای واگذاری ادامه نسل به آن هاست.

محو شدن مرزهای طبقاتی در ایام عید

در تمام روزهای عید مردم به شادی و تفریح می پردازند. دردید و بازدیدها، اول به خانه بزرگ ترها می روند، اما كوچك ترها و اشخاصی كه در مراتب پایین قرار دارند ( هر قدر هم فقیر باشند ) از طرف بزرگ ترها همچون اشخاص دیگر مورد بازدید قرار می گیرند.

بدین ترتیب فاصله طبقاتی در ایام نوروز از بین می رود و بزرگ و كوچك، پیر و جوان، فقیر و غنی و ... را با هم در یك سطح قرارمی دهد. در ایام نوروز كدورت های دیرینه رفع می شوند و دوستی های تازه به وجود می آیند. در عین حال، به سبب الفتی كه بین طبقات مختلف ایجاد می شود، مرزهای طبقاتی می شكند و ممنوعیت ها تا حدی از بین می روند.

آتش بازی

 

یكی از مراسم شب عید، آتش بازی در داخل حیاط یا پشت بام خانه ها بوده است. در گذشته ، آتش های مصنوعی به شكل پیاله هایی از شوره و مواد آتش زا كه كاغذ نازكی را مستعد اشتعال می ساخت ، یا به شكل موشك هایی كاغذی با محفظه ای از باروت و با دنباله ای از یك نوع جگن خشكیده كه به هنگام پرت كردن به هوا، آن را آتش می زدند، یا به شكل كوزه های باریك با دهانه گشاد، پر از باروت و گرد زغال، كه آتش، آن را مشتعل می ساخت،‌ وجود داشت. ترقه های كوچك و بزرگی هم از زرنیخ، باروت، شوره و تكه های كوچك سنگ می ساختند كه با صدای بلند و شعله ای نورانی منفجر می شد. آتش بازی به مدت چند ساعت، تقریبا در تمام خانه ها و پشت بامها انجام می شد. اما امروزه، این مراسم با تغییراتی، صورت می گیرد. جوانان و نوجوانان، در ساعات مختلف شبانه روز علاوه بر استفاده از زرنیخ، ترقه، كوزه های فشفشه ای و ... با استفاده از كپسول گازهای كوچك ( پیك نیكی) و بعضی مواد منفجره دیگر،‌ كه با صدای وحشتناك منفجر می شوند، رهگذران بی خبر، را می ترسانند و متاسفانه گاهی اوقات صدمات روحی و جسمی فراوانی به دیگران وارد می سازند.

آتش بازی در شب های عید، بدون شك یك مفهوم رمزی دارد كه شاید جنگ بین نور و ظلمت، جنگ بین زمستان تاریك و غمناك با بهار  گرم و روشن و طربناك را مجسم می سازد و در واقع بازگشت به لحظه هایی را برای انسان مجسم می كند كه دنیای ظلمت، مورد هجوم دنیای روشنایی است، و نوروز كه با مركب بهار می رسد، آغاز یك دوره تازه در یك دوره كوچك آفرینش الهی است.

مراسم چهارشنبه سوری

این مراسم نوعی جشن آتش محسوب است كه در تمام شهرها و روستاها مقارن غروب آفتاب ، بوته های گون را آتش می زنند و مرد و زن، جوان و نوجوان و حتی پیران، با شوق كودكانه ای، از روی آتش می پرند و با صدای بلند خطاب به آتش می گویند: سرخی تو از من، زردی من از تو. یعنی زردی، بیماری و ناتوانی را از من بستان و سرخی و شادابی و تندرستی را كه در خود داری ، به من ببخش.

با توجه به آنكه در زمستان، آفتاب كمیاب است، و خورشید به ندرت دیده می شود، كسانی كه از روی آتش، مقارن غروب آفتاب، می پرند به طور رمزی می كوشند، تا خورشید غروب كننده را هم به رقابت با آتش و به تابش بیشتر، تشویق نمایند؛ و بدین وسیله او را درآخرین روزهای زمستان از خمودگی فصل سرما بیرون می آورند! در شب چهارشنبه سوری، آجیل خوردن از رسوم و آداب مخصوص است و مخصوصا بایستی آجیل شور و شیرین باشد.

فالگوش

كسانی كه حاجتی دارند، شب چهارشنبه سوری، نیت می كنند و بر سر چهار راه یا بر سر گذری فالگوش می ایستند و به سخنان نخستین عابری كه گذشت توجه می كنند، و هر چه از دهان او بیرون آید، در استجابت مقصود خود، به فال نیك یا به فال بد می گیرند!

از جمله آداب دیگر شب چهارشنبه سوری عبارتند از: «گره گشایی شب چهارشنبه سوری» ، « دفع چشم زخم و بخت گشایی» ، «قلیا سودن» ، « آش بیمار» و «فال گرفتن» است.

كاشتن گندم و سبزه

 

ایرانیان باستان، پیش از نوروز دانه و حبوب می كاشتند و گمان می كردند كه هر یك از آنها كه نیكوتر و بارورتر شود، محصول آن سال فراوان خواهد بود. حتی در پایتخت بیست و پنج روز مانده به نوروز، دوازده ستون از خشت خام بر پا می شد، كه بر ستونی گندم، بر ستونی جو، بر ستونی برنج، بر ستونی لوبیا، بر ستونی ارزن و ... می كاشتند و در ششمین روز نوروز، حبوب و سبزه ها را به عنوان میمنت و مباركی بین مردم و مجالس پخش می كردند.

امروزه، كاشتن حبوب و سبزه، پیش از عید در بشقاب و كوزه و ... در اغلب خانواده های ایرانی معمول است. اكثر مردم سعی دارند روز « سیزده به در » را در آغوش طبیعت بگذرانند. در این روز، مردم به صورت گروهی بشقاب های سبزه را با خود به خارج شهر می برند و آن ها را به آب می اندازند.

چرا روز سیزده بدر در دامن طبیعت و صحرا؟

ایام نوروز با « سیزده به در» به پایان می رسد، در حقیقت با سپری ساختن « سیزده به در» در ‎آغوش طبیعت، مراسم و تشریفات نوروزی تكمیل شده و در میان شادی و خنده، به پایان می رسد. در روز «سیزده به در» مردم با آرزوی این كه كینه توزی ها، زشتی ها ، پلیدی ها، دل گیری ها را از تن و خانه خود دور نمایند، به خارج از شهر می روند و با دلی شاد و پر طراوت و لب خندان و با امید روزهای بهتر در سالی كه پیش رو دارند به طرف خانه خود رهسپار می شوند.

چهارشنبه, 01 فروردین 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری
119
تهران
نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری

نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری و شرکتی با اکیپ مجرب

دستکش کار و داربست بندی
121
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

دستکش کار و داربست بندی
121
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

دستکش کار و داربست بندی
121
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

داربست فلزی شهرک غرب
346
تهران
داربست فلزی شهرک غرب

نصب سریع و آسان و منصف در تمام نقاط ایران نصب انواع داربست پروژه های کوچک و بزرگ و برج ها نصب راه پله در گود و زیر بتونی و کفراژ های بزرگ عضو اتحادیه داربست فلزی با بیش از 15 سال سابقه کاری

داربست فلزی اوج
256
هرمزگان
داربست فلزی اوج

داربست فلزی اوج میناب،جاسک،چابهار تا سیستان و بلوچستان هم می توانیم خدمات دهیم.

پارت فوم آکوستیک
283
تهران
پارت فوم آکوستیک

پارت فوم مجموعه ای است که از 1385تا کنون بر روی عایق های صوتی، حرارتی ، برودتی ، فوم ها و چسب های مصرفی و صنعتی فعالیت داشته است. و از سال 1392 به صورت تخصصی در زمینه ارایه محصولات آکوستیک با کیفیت بالا وقیمت مناسب فعالیت نموده است. افتخار ما این است که بسیاری از محصولات پارت فوم در زمینه آکوستیک برای اولین بار در ایران تولید شده است و توانسته ايم نیاز بازار داخلی را از محصولات خود تامین نماییم. فوم لوله داربستی - ضربه گیر لوله داربست

داربست نما پایدار
3652
تهران
داربست نما پایدار

داربست ارزان با بیمه مسئولیت

داربست فلزی علی
334
آذربایجان غربی
داربست فلزی علی

خدمات اجاره و نصب داربست ماکو

داربست ماکو
934
آذربایجان غربی
داربست ماکو

اجاره و نصب داربست فلزی در ماکو

داربست سازه کاران
431
تهران
داربست سازه کاران

اجاره داربست خرید داربست فروش داربست نصب داربست

توليد كننده پيچ اتومات داربستی
2724
آذربایجان غربی
توليد كننده پيچ اتومات داربستی

توليد كننده پيچ اتومات داربستي ماد فولاد توليد كننده پيچ اتومات داربستي بالاترين كيفيت در بازار محصول تهيه شده از مفتول هاي استاندارد پيچ با گريد هاي ١٠٠٨ و ١٠١٠ انيل فسفات شركت ايروف محصول كاملا يكدست و رزوه عميق و استاندارد كه عمر محصول را تا دو برابر افزايش ميدهد

داربست رضایی
294
گلستان
داربست رضایی

اجاره و نصب داربست در گرگان

داربست فلزی فراز بست
3940
خراسان رضوی
داربست فلزی فراز بست

داربست فلزی فراز بست در مشهد آماده خدمت رسانی به همشهریان محترم می باشد.نصب داربست فلزي در همه ي مناطق شهر مشهد با نازلترين قيمت و در سريعترين زمان ممكن شما مي توانيد در انواع پروژه هاي ساختماني همچون نصب داربست برج ها و ساختمان ها، زيربتن و نصب كفراژ با ما تماس گرفته و از خدمات ما بهره مند شويد.

داربست فلزی میشو سیس
6503
آذربایجان شرقی
داربست فلزی خورشیدی اراک
779
مرکزی
داربست فلزی خورشیدی اراک

داربست خورشیدی،اراک،با بیش از ۳۰ سال سابقه کار ،اولین داربست استان مرکزی

داربست فلزی سرلک
634
تهران
داربست فلزی سرلک

آدرس انبار۱؛ میدان قیام خ مولوی کوچه رضا آزادی بن بست شیرزاد آدرس انبار ۲؛ سه راه آذری خیابان سبحانی گاراژ حاجیان آدرس شرکت .کارگر جنوبی خیابان زربافیان کوچه توکلی پ ۲ با مدیریت سرلک

داربست فلزی سعيد
7682
زنجان
داربست فلزی سعيد

داربست سعيد اولين ارائه دهنده خدمات داربست در استان زنجان

داربست فلزی علیجانی
1847
گیلان
داربست فلزی علیجانی

داربست علیخانی از سال 92 فعالیت خود را در استان گیلان آغاز کرده است و تا به حال پروژه های مختلفی را با موفقیت اجرا کرده اند.

داربست فلزی هادیان
2858
اصفهان
داربست فلزی هادیان

خدمات نصب و اجاره داربست در اصفهان و شاهین شهر

فولاد جهان مهر
1400
تهران
فولاد جهان مهر

شرکت فولاد جهان مهربا هدف تهیه و تأمین مقاطع آهن و فولاد مورد نیاز صنایعنفت،گاز،پتروشیمی،فولاد، نیروگاه‌ها،شرکتها وپروژه های ساختمانی...با اتکا به لطف خداوند و همکاری نیروهای متعهد و پرسنل مجرب، از سال 1350شروع به فعالیت نموده است. این شرکت افتخار همکاری با شرکتها و نهادهای زیر را دارد: 1ـ عضویت در وندور لیست شرکتهای نفت و گاز پارس (POGC)، شرکت ملی نفت ایران(NIOC)، 2ـ همکاری با کلیه شرکتهای نفتی ، ساختمانی و شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی

داربست فلزی محسن
2112
لرستان
داربست فلزی محسن

خدمات نصب و اجاره داربست در خرم آباد توسط اکیپ مجرب

داربست فلزی مرکزی
854
لرستان
داربست فلزی مرکزی

داربست فلزی مرکزی درخدمت همشهریان .نصب بنر تبلیغاتی،کفراژ،طاق نصرت،پروژهایی بزرگ و کوچک،چهارپایه

داربست فلزی عرش
6518
کرمانشاه
داربست فلزی عرش

ارایه کلیه خدمات داربست از قبیل نما, تجارب, زیربتن, کفراژو صنعتی توسط اکیپ بیمه شده

داربست فلزی ارم
1682
گیلان
داربست فلزی ارم

نصب و اجرای داربست با استادکاران ماهر در سریع وقت و بهترین کیفیت

صنعت ساختمان و داربست
1363
تهران
صنعت ساختمان و داربست

خدمات داربست در سراسر کشور داربست های سنتی مجری مونتاژ داربست های شرکت تسکو (زود بست) چهارپایه های داربستی

داربست مهدی
6887
خراسان جنوبی
داربست مهدی

داربست و تجهیز بتن مهدی اجاره و خرید و فروش کلیه لوازم نو و دست دوم

داربست آسمان
3322
زنجان
داربست آسمان

نصب داربست فلزی، کفراژ بندی، داربست جهت اجرای تابلو، کار در ارتفاع (نماشویی، ترمیم نما)، کلیه تعمیرات جزئی و کلی داخل و خارج ساختمان، فنس کشی

 چدن ریزان پیشرو
5819
تهران
چدن ریزان پیشرو

تولید انبوه بست و اتصالات داربست فلزی

داربست فلزی پارسیان
6256
بوشهر
داربست فلزی پارسیان

تجهیزات داربست بند،شرایط پرسنل و دستورالعمل های ایمنی خاص داربست بند می باشد.که با رعایت این اصول علاوه بر برپا نمودن داربست مناسب ایمنی نیز رعایت خواهد شد.

داربست فلزی محمدرضا
875
تهران
داربست فلزی محمدرضا

داربست فلزی محمدرضا(شبانه روزی) داربست فلزی در شهرقدس با بیش از 30 سال سابقه در صنعت داربست ساختمان و کوله باری از تجربه این افتخار را دارد تا در خدمت مردم محترم در استان وشهر تهران باشد و بیشترین مشتریان خود را از طریق جمعی از مشتریان راضی و تبلیغات لفظی آنها تا به امروز به دست آورده است. خدمات این شرکت عبارتند از: - نصب داربست فلزی در ساختمان ها و برج های بلند - اجرا ونصب داربست جهت کارهای صنعتی همانند:سکوهای نفتی,اسکله,سیلو,پالایشگاه و... - اجرا ونصب داربستهای زودبست,کفراژبندی,زیربتن,داربست های نمایشگاه ها همراه باچادر,سوله,حفاظ,پیچ ورولپلاک و... - اجرا ونصب داربست در مترا ژهای بالا در استان وشهر تهران -اجرای داربست فلزی بنرهای تبلیغاتی -اجرای داربست فلزی سالن های خیمه ای -اجرای داربست فلزی طاق نصرت و ایستگاه صلواتی -ارسال اکیپ داربستی به سایر شهرهای کشور به منظور پروژه های بزرگ 09216266372/09175240703 سید جواد رضانژاد09362191788,

داربست فلزی پاکدشت
8126
تهران
داربست فلزی پاکدشت

نصب انواع مختلف داربست ساختمان هیئت. ساختمان.سوله.بنرهای.تبلیغاتی.۴پایه چرخدار و ثابت..زیربتن

منو سریع