داربستان

داربستان

تهران

سیستم جدید داربست برای اجرا یا تعمیرات سقف و پشت بام

جمعه, 11 اسفند 1396
داربست
124

 سیستم جدید داربست برای اجرا یا تعمیرات سقف و پشت بام

در این سیستم از شروع تا پایان کار یک نفر به راحتی می تواند کار خود را انجام دهد. ریل هایی برای داربست وجود دارد که می توان تخته های فلزی و یا چوبی را در آنها جا گذاری کرد و به کار پرداخت که سریع و آسان می توان آنها را نصب و راه اندازی کرد.

روی سطوح کاشی و فلزی می تواند از انها استفاده کرد از ابعاد 8 تا 14

تعداد نظرات : 0

منوی سریع