داربستان

مدیر داربستان

تهران

استخدام داربست بند ترجیحا استاد کار

شنبه, 06 شهریور 1395
داربستان
244

به یک کارگر به صورت پاره وقت جهت داربست بندی ترجیحا استاد کار در اراک نیازمندیم.

شماره تماس : ۰۹۳۹۳۶۳۴۰۰۲

لطفا هنگام تماس، یادآور شوید که از طریق سایت داربستان، تماس گرفته اید.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع