رضایتمندی و وفاداری مشتریان
رضایتمندی و وفاداری مشتریان

رضایت مندی مشتریان

در راستای حمایت از مشتریان داربستان فرم رضایتمندی مشتریان را ایجاد کرد.

اهمیت رضایتمندی مشتریان

رضایت‌مندی مشتریان اغلب در ادبیات تجاری نشان می‌دهد که چگونه محصولات و خدمات ارائه شده توسط یک شرکت خواسته‌ها و انتظارات مشتریان را برآورده می‌سازد. این اندازه‌گیری نشان می‌دهد که شرکت چگونه محصولات و خدمات خود را مطابق با انتظارات مشتریان ارائه می‌دهد.   رضایت‌مندی مشتری یکی از موضوعات مهم نظری و تجربی برای اکثریت بازاریابان و محققان بازاریابی است. رضایت‌مندی مشتری را می‌توان به عنوان جوهره موفقیت در جهان رقابتی تجارت امروزی در نظر گرفت. بنابراین اهمیت رضایت‌مندی مشتری و نگهداری مشتری در تدوین استراتژی برای شرکت‌های مشتری مدار و بازار مدار نمی‌تواند دست کم گرفته شود، در نتیجه رضایت‌مندی مشتری با نرخ در حال رشدی مورد توجه شرکت‌ها قرار گرفته است. رضایت‌مندی مشتری نتیجه اصلی فعالیت بازاریاب است که به عنوان ارتباطی بین مراحل مختلف رفتار خرسند مصرف کننده عمل می‌کند برای مثال اگر مشتریان به طور خاصی رضایتمند شوند احتمالاً خرید خود را تکرار خواهند نمود. مشتریان راضی به دیگران درباره تجارب مطلوب خود می‌گویند که به عنوان تبلیغات دهان به دهان اثر مثبتی برای سازمان خواهد داشت. بعلاوه رفتارهایی از قبیل تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهان مستقیماً بقا و سودآوری یک شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

مشتریان یک سازمان به دو گروه تقسیم می‌شوند، درون سازمانی و برون سازمانی. مشتری برون سازمانی فردی که در خارج از سازمان است و محصولات یا خدمات نهایی را خریداری می‌کند. تمام کارکنان سازمان باید بدانند که چگونه در تأمین رضایت مشتری سهیم هستند. بنابراین بهبود عملکرد پرسنل جهت حفظ مشتریان موجود و بدست آوردن مشتریان جدید امری بسیار مهم است.  مشتری برون سازمانی در مقابل محور هدف‌گذاری برنامه‌های بهبود کیفیت است وتلاش اصلی سازمان برآورده کردن نیازهای این مشتریان است. بر پایه اصل رهبری کیفیت تلاش سازمان همواره باید در پیشی گرفتن از نیازهای مشتریان باشد و باید همواره ارزش مطلوب و مستمری به مشتریان ارائه کند. در این رابطه نیازهای حال و آینده مشتری باید به طور همسان مورد توجه قرار بگیرد و افزون برآن سازمان باید آگاه باشد که وضعیت حال و در حال تکوین فراورده‌ها و خدمات جایگزین که ممکن است نیازهای مشتریان سازمان را تأمین کند، می‌تواند اثر بسیار مهمی در وضع سازمان و اهرم رقابتی فراورده‌های آن بر جای‌گذارد .

مشتری درون سازمانی، کارکنان سازمان هستند که دریافت کنندگان فرآورده‌ها و خدمات دیگر افراد سازمانی اند و نتیجه کار آن‌ها بستگی مستقیم به کار افرادی دارد که کار آن‌ها را فراهم می‌کند. نگریستن به همکاران درون سازمان به عنوان مشتری، نوعی از فرهنگ سازمانی را بر پا می‌سازد که کارکنان همواره دریافت کنندگان فرآورده و خدمات خود را مانند مشتریان برونی سازمانی به حساب می‌آورند و به همان نسبت در تامین نیازها و جلب رضایت مشتریان و تامین نیازهای آن‌ها بر پایه یک مکانیزم پویا و اطلاعاتی و ایجاد بازخورد میان مشتری و سازمان عمل می‌کند. کارآمدی چنین مکانیزمی عامل تعیین کننده در پیروزی سازمان و دستیابی به یک اهرم رقابتی توانمند خواهد بود (کونتز 1374،65).

امروزه ارزش آفرینی برای مشتری در جهت تأثیر‌گذاری بر رفتار وی از اهمیت  بالایی برخوردار شده است. درکسب و کار امروز، کسب رضایت مشتری هدف اصلی شرکت‌ها است. یکی از عوامل مهم محیطی، مشتریان یک سازمان هستند. صاحب‌نظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویت‌های مدیریت شرکت‌ها برشمرده و الزام پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت‌مندی مشتری و اطلاع از تصویر ذهنی سازمان نزد مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده‌اند. اطلاع از تصویر ذهنی سازمان نزد مشتریان، ضمن این که نقاط قوت و ضعف یک سازمان را مشخص می‌سازد زمینه را برای اتخاذ راهبرد‌های مناسب و ارتقا سطح عملکرد فراهم می‌آورد.

حفظ مشتریان خوب در بلندمدت، نسبت به جلب مستمر مشتریان جدید، برای جایگزینی مشتریانی که با شرکت قطع رابطه کرده‌اند سودمند است. مشتریانی که از سازمان رضایت زیادی دارند تجربیات مثبت خود را به دیگران منتقل می‌کنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان شده و در نتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش می‌دهند. این موضوع به ویژه برای ارائه دهندگان خدمات عمومی بسیار مهم است. زیرا شهرت و اعتبار آن‌ها و بیان مزایا و نکات مثبت آن‌ها از سوی دیگران منبع مهم جلب اعتماد عمومی است. رضایت بالای مشتریان نوعی بیمه در برابر اشتباهات احتمالی شرکت است، که در نتیجهء تغییرات مرتبط با تولید خدمات وقوع آن‌ها اجتناب‌پذیر است. مشتریان دائمی در مواجهه با چنین موقعیت‌هایی اغماض بیشتری دارند، زیرا به دلیل تجربیات خوشایند قبلی، اشتباهات اندک سازمان را به راحتی نادیده می‌گیرند. بنابراین عجیب نیست که جلب رضایت مشتریان مهمترین وظیفه سازمان و موسسات شده است (ونوس،1380: 22).

خریداران و مشتریان راضی منبع سود شرکت‌ها هستند. در صورتی که یک مؤسسه مشتریان خود را از حیث خدمات ارائه شده به آن‌ها راضی نگه ندارد از صحنه رقابت خارج خواهد شد، مگر این که یک موقعیت انحصاری داشته باشد نکته مهم این است که، ارائه کیفیت بالای خدمات به خریداران سبب می‌شود تا یک شرکت نقاط قوت مهمی از جمله موانع رقابتی، وفاداری مشتری، محصولاتی متمایز از دیگران، هزینه‌های پایین بازاریابی را بدست آورد. مشتریان راضی مایل هستند که تجربه خوب خود را به آشنایان اعلام کنند و این موجب تبلیغات مثبت دهان به دهان می‌شود. بسیاری از مصرف کنندگان احساس می‌کنند که اعلام شکایت به کارکنان در زمانی که مشکلی پیش می‌آید موجب تلف کردن وقت و آزردگی بیشتر است. اگر مشتریان از کیفیت خدمات ناراضی باشند، کمتر احتمال دارد که این موضوع را به تامین کننده خدمت بگویند، در عوض آن‌ها این موضوع را به دوستان و اقوام خود خواهند گفت. به طور کلی یک مشتری ناراضی شکایت خود را در مورد بد بودن خدمت به هشت تا ده نفر از افراد دیگر خواهد گفت (ادواردسون، 2005).

مزایای دستیابی به رضایتمندی مشتریان 

تحقیقات نشان می‌دهند که هر کدام از مشتریان ناراضی ناراحتی خود را حداقل به 9 نفر می‌گویند و 30% از مشتریان نارضایتی خود را انتقال می‌دهند. همچنین مطالعات نشان می‌دهد که جذب یک مشتری جدید 6 برابر پر هزینه تر از نگهداری مشتری فعلی می‌باشد (کاتلر 1379، 78). جمال (2009) بیان داشت 5 درصد افزایش در تعداد مشتریان وفادار می‌تواند سود کسب و کار را تا 10درصد افزایش دهد. مشتریان راضی، حساسیت کمتری نسبت به قیمت و تمایل بیشتری برای استفاده از خدمات کسب و کار دارند. تصویر مثبت کیفیت، هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش داده و سطوح بالاتر رضایت مشتری باعث کاهش نرخ قطع ارتباط مشتریان کنونی می‌شود.

نمودار 1-1 نشان می‌دهد رضایت‌مندی مشتری مزایای زیادی برای شرکت ایجاد داشته و سطوح بالاتر از رضایت مشتریان، به وفاداری آن‌ها منجر می‌شود. براساس سایت B2Bبین المللی (۲۰۱۴) بیشتر شرکت‌ها درهردوره پنج ساله ،۴۵ تا ۵۰ درصد از مشتریان خود را از دست می‌دهند و مشتریان جدیدی را جذب می‌کنند که این ممکن است حتی تا بیست برابر هزینه بیشتری از حفظ مشتری فعلی خود را منجر شود، اگر سطح بالایی از رضایت‌مندی توسط مشتریان تجربه شود پس از آن اعتماد و اطمینان نیز بیشتر خواهد شد و هنگامی که اعتماد و اطمینان مشتریان افزایش یابد، درصدی ازکسب و کار شرکت نیز تغییر می‌یابد.

نتایج تحقیق هیل و همکارانش (2007) نشان می‌دهد که رابطه بسیار قوی بین رضایت مشتری و سودآوری سازمان وجود دارد. رضایت‌مندی مشتری در بسیاری از سازمان‌ها به عنوان معیار سنجش موفقیت درنظر گرفته شده است و پس از آن برای بسیاری از شرکت‌ها به عنوان اهداف کلیدی عملیاتی تبدیل شده همچنین آن‌ها دریافتند که رضایت‌مندی مشتریان، به میزان چگونگی عملکرد کل سازمان در رابطه با مجموعه ای از نیازهای مشتریان گفته می‌شود. نتایج تحقیق ریچهلد و ساسر (1990) نشان داد که 5 درصد کاهش در تعداد مشتریان باعث ازدست رفتن 85 درصد سود و همچنین 5 درصد افزایش در نگهداری مشتریان موجود، موجب افزایش 25 تا 125 درصد سود می‌شود.

در اغلب موارد وفاداری مشتریان برای موفقیت سازمان‌های کسب و کار حیاتی می‌باشد چرا که معمولاً جذب مشتریان جدید گران‌تر از حفظ مشتریان موجود می‌باشد و در اکثر تحقیقات صورت گرفته توسط بسیاری از نویسندگان پیشنهاد شده است تا مشتریان وفادار به عنوان یک دارائی رقابتی حفظ شوند و یکی از راه‌های تقویت این امر از طریق ایجاد یک رابطه همکاری صمیمانه، مناسب و قوی بین فروشندگان و خریداران می‌باشد.

دربخش نخست مقاله رضایتمندی و وفاداری مشتریان  ، ضمن ارائه مقدمه و تعاریف عملیاتی از مفهوم مشتری، رضایتمندی، وفاداری مشتریان و کیفیت خدمات، تاریخچه مطالعاتی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. نویسنده در بخش دوم به مباحث اهمیت رضایتمندی مشتریان، مزایای دستیابی به رضایتمندی مشتریان، ارتباط بین برند، رضایت و وفاداری مشتریان پرداخته است.

اهمیت رضایتمندی مشتریان

رضایت‌مندی مشتریان اغلب در ادبیات تجاری نشان می‌دهد که چگونه محصولات و خدمات ارائه شده توسط یک شرکت خواسته‌ها و انتظارات مشتریان را برآورده می‌سازد. این اندازه‌گیری نشان می‌دهد که شرکت چگونه محصولات و خدمات خود را مطابق با انتظارات مشتریان ارائه می‌دهد.   رضایت‌مندی مشتری یکی از موضوعات مهم نظری و تجربی برای اکثریت بازاریابان و محققان بازاریابی است. رضایت‌مندی مشتری را می‌توان به عنوان جوهره موفقیت در جهان رقابتی تجارت امروزی در نظر گرفت. بنابراین اهمیت رضایت‌مندی مشتری و نگهداری مشتری در تدوین استراتژی برای شرکت‌های مشتری مدار و بازار مدار نمی‌تواند دست کم گرفته شود، در نتیجه رضایت‌مندی مشتری با نرخ در حال رشدی مورد توجه شرکت‌ها قرار گرفته است. رضایت‌مندی مشتری نتیجه اصلی فعالیت بازاریاب است که به عنوان ارتباطی بین مراحل مختلف رفتار خرسند مصرف کننده عمل می‌کند برای مثال اگر مشتریان به طور خاصی رضایتمند شوند احتمالاً خرید خود را تکرار خواهند نمود. مشتریان راضی به دیگران درباره تجارب مطلوب خود می‌گویند که به عنوان تبلیغات دهان به دهان اثر مثبتی برای سازمان خواهد داشت. بعلاوه رفتارهایی از قبیل تکرار خرید و تبلیغات دهان به دهان مستقیماً بقا و سودآوری یک شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

مشتریان یک سازمان به دو گروه تقسیم می‌شوند، درون سازمانی و برون سازمانی. مشتری برون سازمانی فردی که در خارج از سازمان است و محصولات یا خدمات نهایی را خریداری می‌کند. تمام کارکنان سازمان باید بدانند که چگونه در تأمین رضایت مشتری سهیم هستند. بنابراین بهبود عملکرد پرسنل جهت حفظ مشتریان موجود و بدست آوردن مشتریان جدید امری بسیار مهم است.  مشتری برون سازمانی در مقابل محور هدف‌گذاری برنامه‌های بهبود کیفیت است وتلاش اصلی سازمان برآورده کردن نیازهای این مشتریان است. بر پایه اصل رهبری کیفیت تلاش سازمان همواره باید در پیشی گرفتن از نیازهای مشتریان باشد و باید همواره ارزش مطلوب و مستمری به مشتریان ارائه کند. در این رابطه نیازهای حال و آینده مشتری باید به طور همسان مورد توجه قرار بگیرد و افزون برآن سازمان باید آگاه باشد که وضعیت حال و در حال تکوین فراورده‌ها و خدمات جایگزین که ممکن است نیازهای مشتریان سازمان را تأمین کند، می‌تواند اثر بسیار مهمی در وضع سازمان و اهرم رقابتی فراورده‌های آن بر جای‌گذارد .

مشتری درون سازمانی، کارکنان سازمان هستند که دریافت کنندگان فرآورده‌ها و خدمات دیگر افراد سازمانی اند و نتیجه کار آن‌ها بستگی مستقیم به کار افرادی دارد که کار آن‌ها را فراهم می‌کند. نگریستن به همکاران درون سازمان به عنوان مشتری، نوعی از فرهنگ سازمانی را بر پا می‌سازد که کارکنان همواره دریافت کنندگان فرآورده و خدمات خود را مانند مشتریان برونی سازمانی به حساب می‌آورند و به همان نسبت در تامین نیازها و جلب رضایت مشتریان و تامین نیازهای آن‌ها بر پایه یک مکانیزم پویا و اطلاعاتی و ایجاد بازخورد میان مشتری و سازمان عمل می‌کند. کارآمدی چنین مکانیزمی عامل تعیین کننده در پیروزی سازمان و دستیابی به یک اهرم رقابتی توانمند خواهد بود (کونتز 1374،65).

امروزه ارزش آفرینی برای مشتری در جهت تأثیر‌گذاری بر رفتار وی از اهمیت  بالایی برخوردار شده است. درکسب و کار امروز، کسب رضایت مشتری هدف اصلی شرکت‌ها است. یکی از عوامل مهم محیطی، مشتریان یک سازمان هستند. صاحب‌نظران مدیریت، کسب رضایت مشتری را از مهمترین وظایف و اولویت‌های مدیریت شرکت‌ها برشمرده و الزام پایبندی همیشگی و پایدار مدیران عالی به جلب رضایت‌مندی مشتری و اطلاع از تصویر ذهنی سازمان نزد مشتریان را پیش شرط اصلی موفقیت به حساب آورده‌اند. اطلاع از تصویر ذهنی سازمان نزد مشتریان، ضمن این که نقاط قوت و ضعف یک سازمان را مشخص می‌سازد زمینه را برای اتخاذ راهبرد‌های مناسب و ارتقا سطح عملکرد فراهم می‌آورد.

حفظ مشتریان خوب در بلندمدت، نسبت به جلب مستمر مشتریان جدید، برای جایگزینی مشتریانی که با شرکت قطع رابطه کرده‌اند سودمند است. مشتریانی که از سازمان رضایت زیادی دارند تجربیات مثبت خود را به دیگران منتقل می‌کنند و به این ترتیب وسیله تبلیغ برای سازمان شده و در نتیجه هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش می‌دهند. این موضوع به ویژه برای ارائه دهندگان خدمات عمومی بسیار مهم است. زیرا شهرت و اعتبار آن‌ها و بیان مزایا و نکات مثبت آن‌ها از سوی دیگران منبع مهم جلب اعتماد عمومی است. رضایت بالای مشتریان نوعی بیمه در برابر اشتباهات احتمالی شرکت است، که در نتیجهء تغییرات مرتبط با تولید خدمات وقوع آن‌ها اجتناب‌پذیر است. مشتریان دائمی در مواجهه با چنین موقعیت‌هایی اغماض بیشتری دارند، زیرا به دلیل تجربیات خوشایند قبلی، اشتباهات اندک سازمان را به راحتی نادیده می‌گیرند. بنابراین عجیب نیست که جلب رضایت مشتریان مهمترین وظیفه سازمان و موسسات شده است (ونوس،1380: 22).

خریداران و مشتریان راضی منبع سود شرکت‌ها هستند. در صورتی که یک مؤسسه مشتریان خود را از حیث خدمات ارائه شده به آن‌ها راضی نگه ندارد از صحنه رقابت خارج خواهد شد، مگر این که یک موقعیت انحصاری داشته باشد نکته مهم این است که، ارائه کیفیت بالای خدمات به خریداران سبب می‌شود تا یک شرکت نقاط قوت مهمی از جمله موانع رقابتی، وفاداری مشتری، محصولاتی متمایز از دیگران، هزینه‌های پایین بازاریابی را بدست آورد. مشتریان راضی مایل هستند که تجربه خوب خود را به آشنایان اعلام کنند و این موجب تبلیغات مثبت دهان به دهان می‌شود. بسیاری از مصرف کنندگان احساس می‌کنند که اعلام شکایت به کارکنان در زمانی که مشکلی پیش می‌آید موجب تلف کردن وقت و آزردگی بیشتر است. اگر مشتریان از کیفیت خدمات ناراضی باشند، کمتر احتمال دارد که این موضوع را به تامین کننده خدمت بگویند، در عوض آن‌ها این موضوع را به دوستان و اقوام خود خواهند گفت. به طور کلی یک مشتری ناراضی شکایت خود را در مورد بد بودن خدمت به هشت تا ده نفر از افراد دیگر خواهد گفت (ادواردسون، 2005).

مزایای دستیابی به رضایتمندی مشتریان 

تحقیقات نشان می‌دهند که هر کدام از مشتریان ناراضی ناراحتی خود را حداقل به 9 نفر می‌گویند و 30% از مشتریان نارضایتی خود را انتقال می‌دهند. همچنین مطالعات نشان می‌دهد که جذب یک مشتری جدید 6 برابر پر هزینه تر از نگهداری مشتری فعلی می‌باشد (کاتلر 1379، 78). جمال (2009) بیان داشت 5 درصد افزایش در تعداد مشتریان وفادار می‌تواند سود کسب و کار را تا 10درصد افزایش دهد. مشتریان راضی، حساسیت کمتری نسبت به قیمت و تمایل بیشتری برای استفاده از خدمات کسب و کار دارند. تصویر مثبت کیفیت، هزینه جذب مشتریان جدید را کاهش داده و سطوح بالاتر رضایت مشتری باعث کاهش نرخ قطع ارتباط مشتریان کنونی می‌شود.

نمودار 1-1 نشان می‌دهد رضایت‌مندی مشتری مزایای زیادی برای شرکت ایجاد داشته و سطوح بالاتر از رضایت مشتریان، به وفاداری آن‌ها منجر می‌شود. براساس سایت B2Bبین المللی (۲۰۱۴) بیشتر شرکت‌ها درهردوره پنج ساله ،۴۵ تا ۵۰ درصد از مشتریان خود را از دست می‌دهند و مشتریان جدیدی را جذب می‌کنند که این ممکن است حتی تا بیست برابر هزینه بیشتری از حفظ مشتری فعلی خود را منجر شود، اگر سطح بالایی از رضایت‌مندی توسط مشتریان تجربه شود پس از آن اعتماد و اطمینان نیز بیشتر خواهد شد و هنگامی که اعتماد و اطمینان مشتریان افزایش یابد، درصدی ازکسب و کار شرکت نیز تغییر می‌یابد.

نتایج تحقیق هیل و همکارانش (2007) نشان می‌دهد که رابطه بسیار قوی بین رضایت مشتری و سودآوری سازمان وجود دارد. رضایت‌مندی مشتری در بسیاری از سازمان‌ها به عنوان معیار سنجش موفقیت درنظر گرفته شده است و پس از آن برای بسیاری از شرکت‌ها به عنوان اهداف کلیدی عملیاتی تبدیل شده همچنین آن‌ها دریافتند که رضایت‌مندی مشتریان، به میزان چگونگی عملکرد کل سازمان در رابطه با مجموعه ای از نیازهای مشتریان گفته می‌شود. نتایج تحقیق ریچهلد و ساسر (1990) نشان داد که 5 درصد کاهش در تعداد مشتریان باعث ازدست رفتن 85 درصد سود و همچنین 5 درصد افزایش در نگهداری مشتریان موجود، موجب افزایش 25 تا 125 درصد سود می‌شود.

در اغلب موارد وفاداری مشتریان برای موفقیت سازمان‌های کسب و کار حیاتی می‌باشد چرا که معمولاً جذب مشتریان جدید گران‌تر از حفظ مشتریان موجود می‌باشد و در اکثر تحقیقات صورت گرفته توسط بسیاری از نویسندگان پیشنهاد شده است تا مشتریان وفادار به عنوان یک دارائی رقابتی حفظ شوند و یکی از راه‌های تقویت این امر از طریق ایجاد یک رابطه همکاری صمیمانه، مناسب و قوی بین فروشندگان و خریداران می‌باشد.

 

برند و رضایت و وفاداری مشتریان

مطالعات نشان می‌دهد که تامین رضایت مشتری به سبب ایجاد حس وفاداری و اعتماد بر سازمان در مشتری ایجاد خواهد شد. میزان همبستگی بین رضایت مشتری با وفاداری مشتری به شدت تحت تاثیر شرایط بازار رقابت است. با توجه به این که به دست آوردن مشتری جدید بسیار پرهزینه تر از برقراری یک رابطه گسترده تر و عمیق تر با مشتریان فعلی است موضوع وفاداری مشتری به برند و شناسایی عوامل موثر برآن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از عوامل ایجاد و افزایش تعهد وفاداری مشتری، قابلیت اعتبار برند است. اعتبار برند یکی از با ارزش ترین دارایی‌های هر شرکت می باشد، برندهایی که اعتبار افزوده ای را برای مشتریان به ارمغان می آورند، می توانند به جایگاه خاصی در ذهن مصرف کننده دست یابند. اگر برند در نگاه مصرف کنندگان خصوصیات زیر را داشته باشد:

الف) شایسته و نوآور باشد ( تخصص سازمان)

ب) قابل اتکاء باشد و بتواند در بلند مدت مشتری‌ها را به خود جذب کند (قابلیت اعتماد برند)

ج) جذاب و سرگرم کننده باشد و ارزش هزینه صرف شده را داشته باشد (مطلوبیت برند)؛ در این صورت از اعتبار لازم نزد مشتری‌ها برخوردار است. به عبارت دیگر اعتبار، شاخصی است که میزان علاقه‌مندی مصرف کننده به سازمان را ارزیابی می‌کند.

سوییت و سویینی در سال (2008) با انجام پژوهشی به بررسی اثرات اعتبار برند بر وفاداری مشتری پرداختند و بیان کردند میزان اعتبار برند به عنوان مولفه‌ی سازنده ای بر وفاداری و رضایت‌مندی مشتریان تأثیر‌گذار است و همچنین اعتبار برند نقش مهمی را در مدیریت ارتباط با مشتری در بلندمدت ایفا می‌کند.  برند یک ابزار مهم رابطه ای در مجموعه مدیریت ارتباط مشتری شرکت است. اعتبار برند شامل دو صورت اصلی می باشد : قابلیت اعتماد، یعنی اعتقاد به این که شرکت تمایل به عمل کردن به وعده‌های خود را دارد و تخصص، یعنی اعتقاد به این که شرکت توانایی عمل کردن به وعده‌های خود را دارد .

قابلیت اعتماد یک برند در اثر سال‌ها فعالیت و ارتباط با مشتریان و برآوردن و عمل نمودن به آن چه که به مشتریان وعده داده شده و همچنین ارائه خدمات و کالاهای دارای کیفیت برتر و یا حداقل مطلوب برای مشتریان که حاصل توانایی و تخصص شرکت بوده است، به وجود می‌آید.  این قابلیت اعتماد نیز در طی زمان، فقط از طریق روابط متقابل تکراری مشتری- شرکت ایجاد و متبلور می‌گردد.  اگر اعتماد به شرکت از بین برود، برند نیز از بین خواهد رفت.  قابلیت اعتماد یکی از عوامل تاثیرگذار در وفاداری مشتریان است. اهمیت اعتماد مشتریان به برند به عنوان یکی از عوامل موثر بر وفاداری تا حدی است که بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها، بودجه‌های هنگفتی را به تحقیق، پیگیری و بازبینی برندینگ اختصاص داده‌اند تا باعث شوند برند بهتر بتواند بر ذینفعان و مشتریان خود تاثیر بگذارد و با آن‌ها تعامل برقرار نماید.

اردم و سوییت (2004) بیان کردند اعتبار یک برند، هزینه‌های اطلاعات را کاهش می دهد زیرا مصرف کنندگان از برندهای معتبر به عنوان یک منبع آگاهی جهت صرفه جویی در هزینه‌های جمع آوری اطلاعات و پردازش استفاده می‌کنند. اعتبار همچنین ریسک ادراک شده را به دلیل اعتماد مصرف کنندگان در مورد ادعاهای محصول یک شرکت افزایش می دهد.

ایجاد وفاداری به برند مستلزم سرمایه‌گذاری در برنامه‌های بازاریابی به خصوص برای مشتریان بالقوه و بالفعل می‌باشد. این فعالیت‌های بازاریابی توانسته بر طرز فکر مشتریان تأثیر بگذارد و منجر به نتایج مختلفی گردد. در تمام حوزه‌های مختلف تماس مشتریان با برند، فرصتی را برای ایجاد نگرش مطلوب و افزایش وفاداری به برند مهیا نموده است. از آنجایی که یک فروشنده تنها شخصی است که با مشتری ارتباط برقرار می‌کند او می‌تواند نقش اصلی برای تجربه مشتریان و ارزیابی از برند ایفا کند. مطالعات متعدد نشان می‌دهند که رضایت از برند تجاری کلید اولیه  وفاداری به برند می‌باشد. بنابراین وفاداری به فروشنده اثرات بسیار مثبتی بر وفاداری برند دارد. در دهه کنونی ایجاد وفاداری به برند به عنوان نوشدارویی برای همه سازمان‌ها در جنگ افزایش رقابت در بازاریابی مطرح شده است. کاتلر و کلر بر مبنای قانون اصلی 80-20 نشان می‌دهند که 20 درصد از مشتریان بالای 80 درصد سود شرکت را ایجاد می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که کاهش کمتر پراکندگی مشتریان، به طور چشمگیری توانسته است سودآوری را افزایش دهد، به خاطر این که:

  • مشتریان وفادار محصولات بیشتری می‌خرند.
  • مشتریان وفادار حساسیت کمتری به قیمت دارند و همچنین توجه کمتری به پیام‌های تبلیغاتی رقبا می‌کنند.
  • ارائه خدمات برای مشتریان موجود، که با هدایا و فرآیندهای شرکت آشنا هستند ارزان است.
  • مشتریان وفادار نکات مثبت شرکت را به سایر مشتریان ارجاع و نشر می‌کنند.

در نهایت شرکتها همواره باید به این نکته توجه کنند که تنها راه حفظ مشتریان، برآوردن نیازها، خواسته‌ها و انتظارات آنان و تامین رضایت آنان است و میزان همبستگی بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری به شدت تحت تاثیر بازار رقابتی است. از آنجا که مشتریان مهمترین رکن و بقا واحدهای تولیدی و خدماتی مختلف هستند، پاسخگویی به نیازهای مشتریان باتوجه به علایق و خواسته‌های آن‌ها موضوع قابل توجه در برنامه‌های بازاریابی سازمان‌ها می‌باشد. در دنیای امروز ارتباط با مشتری و جلب رضایت او سرلوحه فعالیت همه سازمان‌ها قرار گرفته است.

منبع : https://sadraabzar.ir

چهارشنبه, 04 بهمن 1396
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری
168
تهران
نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری

نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری و شرکتی با اکیپ مجرب

دستکش کار و داربست بندی
148
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

داربست فلزی شهرک غرب
364
تهران
داربست فلزی شهرک غرب

نصب سریع و آسان و منصف در تمام نقاط ایران نصب انواع داربست پروژه های کوچک و بزرگ و برج ها نصب راه پله در گود و زیر بتونی و کفراژ های بزرگ عضو اتحادیه داربست فلزی با بیش از 15 سال سابقه کاری

داربست فلزی اوج
268
هرمزگان
داربست فلزی اوج

داربست فلزی اوج میناب،جاسک،چابهار تا سیستان و بلوچستان هم می توانیم خدمات دهیم.

پارت فوم آکوستیک
299
تهران
پارت فوم آکوستیک

پارت فوم مجموعه ای است که از 1385تا کنون بر روی عایق های صوتی، حرارتی ، برودتی ، فوم ها و چسب های مصرفی و صنعتی فعالیت داشته است. و از سال 1392 به صورت تخصصی در زمینه ارایه محصولات آکوستیک با کیفیت بالا وقیمت مناسب فعالیت نموده است. افتخار ما این است که بسیاری از محصولات پارت فوم در زمینه آکوستیک برای اولین بار در ایران تولید شده است و توانسته ايم نیاز بازار داخلی را از محصولات خود تامین نماییم. فوم لوله داربستی - ضربه گیر لوله داربست

داربست نما پایدار
3667
تهران
داربست نما پایدار

داربست ارزان با بیمه مسئولیت

داربست فلزی علی
346
آذربایجان غربی
داربست فلزی علی

خدمات اجاره و نصب داربست ماکو

داربست ماکو
972
آذربایجان غربی
داربست ماکو

اجاره و نصب داربست فلزی در ماکو

داربست رضایی
305
گلستان
داربست رضایی

اجاره و نصب داربست در گرگان

داربست فلزی محکم بست
6952
همدان
داربست فلزی محکم بست

نصب فنی ترین داربستها - شماره ثبت 8120 کارشناس اتحادیه داربست فلزی با مدیریت سید رهبر مرادی

داربست فلزی فراز بست
3959
خراسان رضوی
داربست فلزی فراز بست

داربست فلزی فراز بست در مشهد آماده خدمت رسانی به همشهریان محترم می باشد.نصب داربست فلزي در همه ي مناطق شهر مشهد با نازلترين قيمت و در سريعترين زمان ممكن شما مي توانيد در انواع پروژه هاي ساختماني همچون نصب داربست برج ها و ساختمان ها، زيربتن و نصب كفراژ با ما تماس گرفته و از خدمات ما بهره مند شويد.

داربست فلزی میشو سیس
6527
آذربایجان شرقی
داربست فلزی خورشیدی اراک
789
مرکزی
داربست فلزی خورشیدی اراک

داربست خورشیدی،اراک،با بیش از ۳۰ سال سابقه کار ،اولین داربست استان مرکزی

داربست فلزی سرلک
642
تهران
داربست فلزی سرلک

آدرس انبار۱؛ میدان قیام خ مولوی کوچه رضا آزادی بن بست شیرزاد آدرس انبار ۲؛ سه راه آذری خیابان سبحانی گاراژ حاجیان آدرس شرکت .کارگر جنوبی خیابان زربافیان کوچه توکلی پ ۲ با مدیریت سرلک

داربست فلزی سعيد
7717
زنجان
داربست فلزی سعيد

داربست سعيد اولين ارائه دهنده خدمات داربست در استان زنجان

داربست فلزی علیجانی
1862
گیلان
داربست فلزی علیجانی

داربست علیخانی از سال 92 فعالیت خود را در استان گیلان آغاز کرده است و تا به حال پروژه های مختلفی را با موفقیت اجرا کرده اند.

داربست فلزی هادیان
2879
اصفهان
داربست فلزی هادیان

خدمات نصب و اجاره داربست در اصفهان و شاهین شهر

فولاد جهان مهر
1414
تهران
فولاد جهان مهر

شرکت فولاد جهان مهربا هدف تهیه و تأمین مقاطع آهن و فولاد مورد نیاز صنایعنفت،گاز،پتروشیمی،فولاد، نیروگاه‌ها،شرکتها وپروژه های ساختمانی...با اتکا به لطف خداوند و همکاری نیروهای متعهد و پرسنل مجرب، از سال 1350شروع به فعالیت نموده است. این شرکت افتخار همکاری با شرکتها و نهادهای زیر را دارد: 1ـ عضویت در وندور لیست شرکتهای نفت و گاز پارس (POGC)، شرکت ملی نفت ایران(NIOC)، 2ـ همکاری با کلیه شرکتهای نفتی ، ساختمانی و شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی

داربست فلزی محسن
2130
لرستان
داربست فلزی محسن

خدمات نصب و اجاره داربست در خرم آباد توسط اکیپ مجرب

صنعت ساختمان و داربست
1373
تهران
صنعت ساختمان و داربست

خدمات داربست در سراسر کشور داربست های سنتی مجری مونتاژ داربست های شرکت تسکو (زود بست) چهارپایه های داربستی

داربست مهدی
6912
خراسان جنوبی
داربست مهدی

داربست و تجهیز بتن مهدی اجاره و خرید و فروش کلیه لوازم نو و دست دوم

داربست آسمان
3337
زنجان
داربست آسمان

نصب داربست فلزی، کفراژ بندی، داربست جهت اجرای تابلو، کار در ارتفاع (نماشویی، ترمیم نما)، کلیه تعمیرات جزئی و کلی داخل و خارج ساختمان، فنس کشی

 چدن ریزان پیشرو
5839
تهران
چدن ریزان پیشرو

تولید انبوه بست و اتصالات داربست فلزی

داربست فلزی پارسیان
6286
بوشهر
داربست فلزی پارسیان

تجهیزات داربست بند،شرایط پرسنل و دستورالعمل های ایمنی خاص داربست بند می باشد.که با رعایت این اصول علاوه بر برپا نمودن داربست مناسب ایمنی نیز رعایت خواهد شد.

داربست فلزی محمدرضا
884
تهران
داربست فلزی محمدرضا

داربست فلزی محمدرضا(شبانه روزی) داربست فلزی در شهرقدس با بیش از 30 سال سابقه در صنعت داربست ساختمان و کوله باری از تجربه این افتخار را دارد تا در خدمت مردم محترم در استان وشهر تهران باشد و بیشترین مشتریان خود را از طریق جمعی از مشتریان راضی و تبلیغات لفظی آنها تا به امروز به دست آورده است. خدمات این شرکت عبارتند از: - نصب داربست فلزی در ساختمان ها و برج های بلند - اجرا ونصب داربست جهت کارهای صنعتی همانند:سکوهای نفتی,اسکله,سیلو,پالایشگاه و... - اجرا ونصب داربستهای زودبست,کفراژبندی,زیربتن,داربست های نمایشگاه ها همراه باچادر,سوله,حفاظ,پیچ ورولپلاک و... - اجرا ونصب داربست در مترا ژهای بالا در استان وشهر تهران -اجرای داربست فلزی بنرهای تبلیغاتی -اجرای داربست فلزی سالن های خیمه ای -اجرای داربست فلزی طاق نصرت و ایستگاه صلواتی -ارسال اکیپ داربستی به سایر شهرهای کشور به منظور پروژه های بزرگ 09216266372/09175240703 سید جواد رضانژاد09362191788,

داربست فلزی پاکدشت
8147
تهران
داربست فلزی پاکدشت

نصب انواع مختلف داربست ساختمان هیئت. ساختمان.سوله.بنرهای.تبلیغاتی.۴پایه چرخدار و ثابت..زیربتن

منو سریع