داربستان

داربستان

تهران

استخدام وردست یا استاد کار داربست در زنجان

پنجشنبه, 20 مهر 1396
استخدام کارگران
112

به یک نفر وردست و یا استاد کار داربست در زنجان نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.

تلفن : 02433559832

تعداد نظرات : 0

منوی سریع