داربستان

داربستان

تهران

داربستی که 17 سال در یک ساختمان پابرجاست

شنبه, 21 مرداد 1396
داربست
196

این داربست از سال 2000 در این ساختمان باقی مانده و اهالی محل را کلافه کرده برخی نیز از این فرصت استفاده می کنند و هر روز به جای میل بالفیسک برای سرگرمی و ورزش بهره می برند !!!

تعداد نظرات : 0

منوی سریع