افت 36 درصدی فعالیت های ساختمانی
افت 36 درصدی فعالیت های ساختمانی

اعتماد نوشت: نماگرهاي سه ماهه نخست سال جاري از سوي بانك مركزي باز هم بدون اعلام رشد اقتصادي و جزييات اين رشد منتشر شد. ٥ جدول نخست اعلام وضعيت اقتصاد ايران همچنان با اين علامت «٠٠» عملكرد شاخص‌هاي اصلي اقتصاد را نشان مي‌دهند. علامتي كه به معناي محرمانه بودن آمارها و عدم اعلام آن است.
 
آخرين عدد اعلام شده براي رشد اقتصادي در اين جداول مربوط به سال ١٣٩٣ است كه دولت يازدهم توانسته بود ٣درصد رشد اقتصاد را در كارنامه ثبت كند اما از آن به بعد به دليل ريزش ارقام، اعلام وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصاد به ليست محرمانه‌ها رفت. انتظار اين بود در سال ١٣٩٥ با مثبت شدن روند توليد، بالاخره نرخ‌ها رونمايي شود اما مقامات همچنان اصرار به مخفي نگه داشتن آمارها دارند. به نظر مي‌رسد از آنجا كه اعلام اعداد سال جاري مي‌تواند با محاسبات رياضي، اعداد سال ١٣٩٤ را نيز نمايش دهد، دولت همچنان از بيان اعداد جديد حذر دارد.
 
در نماگرهاي منتشر شده بانك مركزي تنها مي‌توان به وضعيت سرمايه‌گذاري‌ها و پروانه‌هاي تاسيس و بهره‌برداري بخش‌ها رسيد. براساس آمارهايي كه هنوز محرمانه نشده است بخش صنعت در سه ماهه نخست امسال ميزان سرمايه‌گذاري در بخش پروانه‌هاي بهره‌برداري واحدهاي صنعتي با ٦/٢٣٠ درصد رشد به هشت هزار و ١٠٠ ميليارد تومان رسيده است. اما در مقابل اين رشد در بخش صنعت، سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان ٦/٢٣ درصد در اين مدت كاهش داشته است. اگرچه رشد سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان منفي است اما هنوز عدد ١٥ هزار و ١٠٠ ميليارد توماني سرمايه‌گذاري در اين بخش تقريبا دو برابر سرمايه‌گذاري در بخش پروانه‌هاي بهره‌برداري صنعتي است.
 
افت ٣٦ درصدي فعاليت‌هاي ساختماني در تهران
 
پس از اعلام رشد اقتصادي نيمه نخست سال جاري با نرخ ٤/٧ درصد، وزير اقتصاد در جلسه‌اي اعلام كرد تنها بخشي كه رشد منفي داشته بخش ساختمان است و باقي بخش‌ها روندي مثبت در عملكرد نيم‌سال داشته‌اند. مراجعه به جداول وضعيت سرمايه‌گذاري بانك مركزي هم شرايط مطلوبي براي اين بخش به تصوير نمي‌كشد.
سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ساختمان‌هاي شروع شده ٤/١٧ درصد، نيمه تمام ٧/١٥ درصد و تكميل شده ٨/٤٩ درصد كمتر از مدت مشابه سال قبل شده است. همچنين سرمايه‌گذاري ساختماني به تفكيك شهرها نشان مي‌دهد بيشترين افت مربوط به تهران با ٦/٣٥ درصد، سپس شهرهاي كوچك و متوسط با ٢٦ درصد و نهايتا شهرهاي بزرگ با ٥/١٢ درصد كاهش بوده است.
 
تعداد جوازهاي تاسيس واحدهاي صنعتي ٣/٦ درصد كم شد
 
رشد سرمايه‌گذار در بخش صنعت مشهود است اما به تعداد جوازهاي صادره كه مراجعه مي‌شود افت ٣/٦ درصدي گزارش شده قابل مشاهده است. نماگرها مي‌گويند شاخص توليد در كارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در سه ماه بهار ٧/٢ درصد رشد داشته است. سرمايه‌گذاري در تاسيس واحدهاي صنعتي نيز با رشد ٦/٣٦ درصدي همراه بوده اما تعداد اين جوازها ٣/٦ درصد كاهش يافته است. همچنين تعداد پروانه بهره‌برداري از واحدهاي صنعتي با رشد ٦/١٠ و ميزان سرمايه‌گذاري در پروانه‌هاي بهره‌برداري اين واحدها با ٦/٢٣٠درصد رشد ثبت شده است.
 
٥/٣ ميليون بشكه نفت توليد، دو ميليون صادر شد
 
در فصل نخست سال ١٣٩٥ وضعيت توليد و صادرات نفت با مقداري بهبود گزارش شده است. توليد نفت توانست به رقم ٥/٣ ميليون بشكه در روز بازگردد و رشد ٩/٤ درصدي را تجربه كند و صادرات نيز با رشد ٤/١٢ درصد به عدد دو ميليون و هشت هزار بشكه در روز برسد. با همين ميزان رشدي كه نفت توانست داشته باشد، رشد اقتصادي كشور صعودي و طبق گفته مسوولان نفت ناجي رشد كل شد.
 
ذخاير بين‌المللي ٦ ميليارد دلار كاهش يافت
 
در جداول بانك مركزي آمارهاي ديگري هم وجود دارد كه پيشتر در گزارش‌هاي متفرقه اعداد آن اعلام شده بود. يكي از اين آمارها ذخاير ارزي بين‌المللي كشور است كه در سه‌ماهه نخست امسال بيش از ۶ميليارد دلار كاهش يافته است. به اين ترتيب تراز حساب‌هاي جاري كشور با افت حدود ۴ميليارد دلاري مواجه شد. ذخاير بين‌المللي كشور در سه‌ماهه اول سال جاري ١٧١/٦ ميليارد دلار كاهش داشته است. اين در حالي است كه در سال ٩٤ ذخاير ارزي كشور ٢٣٣/٢ ميليارد دلار افزايش يافته بود. بر اساس اين گزارش بدهي خارجي كشور نيز در سه‌ماهه نخست امسال ٩٥ ميليون دلار رشد داشته است و از ٤٧٦/٧ ميليارد دلار در پايان سال ٩٤ به ٥٧١/٧ ميليارد دلار در پايان سه‌ماهه امسال رسيده است. تراز حساب‌هاي جاري كشور نيز با افت حدود ٤ ميليارد دلاري مواجه شده است. تراز حساب‌هاي جاري كشور در پايان سال ٩٤ بالغ بر ٠١٦/٩ ميليارد دلار گزارش شده بود كه اين رقم در پايان سه‌ماهه امسال به ٢٣١/٥ ميليارد دلار كاهش يافته است.
 
رشد ٢/٤ درصدي نقدينگي در سه ماهه اول امسال
 
همچنين بر اساس گزارش بانك مركزي، در خرداد امسال نسبت به پايان سال قبل نقدينگي ٢/٤ درصد رشد داشته و به ۱۰۵۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. از سوي ديگر درآمدهاي دولت در اين دوره ٢/٢١١ هزار ميليارد ريال، پرداخت‌هاي هزينه‌اي ٨/٣٦٨ هزار ميليارد ريال، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي ٣/٤٤ هزار ميليارد ريال و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ٤/١ هزار ميليارد ريال بوده است. كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي نيز به ٤/١٦٠ هزار ميليارد ريال رسيده است. اين گزارش درباره متغيرهاي بخش پولي در خرداد امسال نسبت به پايان سال قبل نشان مي‌دهد كه نقدينگي ٢/٤ درصد، پول ٢/٠- درصد و شبه‌پول ٨/٤ درصد رشد داشته است. در اين مدت همچنين، سپرده‌هاي بخش غيردولتي با ٩/٤ درصد افزايش روبه‌رو بوده است. حجم نقدينگي در پايان خرداد به ١٠٥٩٥ هزار ميليارد ريال رسيده است.
 
جمعيت ٧/٧٩ ميليوني كشور
 
در ادامه اين گزارش، جمعيت كشور در فصل بهار، ٧/٧٩ ميليون نفر اعلام مي‌شود كه از اين تعداد ٢/٥٨ ميليون نفر شهري و ٤/٢١ ميليون نفر روستايي هستند. در اين ميان نرخ رشد جمعيت ٢/١ درصد و تراكم جمعيت، ٣/٤٨ نفر در هر كيلومتر مربع بوده است. جمعيت فعال در سه ماهه اول سال جاري ٨/٢٥ ميليون نفر و نرخ بيكاري ٢/١٢درصد بوده است. براساس اين گزارش نرخ بيكاري در جمعيت شهري ٧/١٣درصد، در جمعيت روستايي ٣/٨ درصد، در ميان زنان ٣/٢٠ درصد و در ميان مردان ٣/١٠درصد بوده است. نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٩ساله معادل ٩/٢٤ درصد و نرخ بيكاري جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله نيز ٨/٢٧ درصد بوده است.
 
منبع : اعتماد

 

ﺳﻪشنبه, 13 تیر 1396
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
داربست فلزی شکوری
1390
البرز
داربست فلزی شکوری

انجام کلیه امور داربست در اسرع وقت

داربست فلزی صفائی
777
مرکزی
داربست فلزی صفائی

اجاره و نصب داربست اراک و حومه

داربست فلزی میلاد
921
اصفهان
داربست فلزی میلاد

داربست فلزی میلاد در کاشان

داربست فلزی وطن دوست
5847
خراسان رضوی
داربست فلزی وطن دوست

داربست فلزی وطن دوست عضو رسمی اتحادیه در مشهد آماده خدمت رسانی به همشهریان محترم می باشد.نصب داربست فلزي در همه ي مناطق شهر مشهد در سريعترين زمان ممكن شما مي توانيد در انواع پروژه هاي ساختماني همچون نصب داربست برج ها و ساختمان ها، زيربتن و نصب كفراژ با ما تماس گرفته و از خدمات ما بهره مند شويد.

صنعت ساختمان و داربست
2249
تهران
صنعت ساختمان و داربست

خدمات داربست در سراسر کشور داربست های سنتی مجری مونتاژ داربست های شرکت تسکو (زود بست) چهارپایه های داربستی