قیمت خدمات داربست در شهرستان خوی و حومه
قیمت خدمات داربست در شهرستان خوی و حومه

صورتجلسه مورخ 1399/8/7 مابین داربست بندان شهرستان خوی و حومه

 1. داربست به صورت مترمکعب (طول * عرض * ارتفاع) محسوب می شود و داربست نصب شده در یک مکان از یک روز تا یک ماه در اختیار کارفرما می باشد. اگر به هر عنوان مجددا تعویض مکان یا تجدید ماه شود دوباره متراژ محسوب می شود.
 2. قیمت داربست از قرار هر متر مکعب 12000 هزار تومان می باشد.
 3. متراژ زیر 100 متر به هر عنوان 100 متر محسوب می شود (به عبارت دیگر داربست به متراژ زیر 100 متر به مبلغ 1,200,000  تومان می باشد).
 4. چهارپایه و راه پله تا ارتفاع 3 متر 600,000 تومان می باشد و به ازای هر 2 متر 200,000 تومان افزایش می یابد و خارج از شهر خوی کرایه ماشین و جریمه احتمالی بعهده کارفرما می باشد.
 5. زیر بتن و زیر تراس هر مترمکعب 34,000 تومان می باشد (قابل ذکر است که ارتفاع 1 متر ِ 1.5 متر محسوب و ارتفاع 1.5 متر ِ 2 متر محسوب می شود).
 6. داربست مجالس بر حسب تعداد چادر محسوب می شود و هر چادر به ابعاد 12*6 به قیمت 2000,000 تومان است.
 7. نصب هر عدد بنر با لوله داربست در داخل شهر خوی 600,000 تومان و خارج شهر خوی 700,000 تومان محسوب می شود.
 8. قیمت چاله آسانسور (داکت) هر طبقه به مبلغ 400,000 تومان محسوب می شود.
 9. کرایه تخته زیرپایی هر عدد به ازای هر روز 6,000 تومان محسوب می شود .
 10. کرایه ماشین در داخل شهر خوی یک طرف به مبلغ 100,000 تومان بعهده کارفرما و خارج شهر خوی توافقی محسوب می شود.
 11. کلیه داربست بندان خوی و حومه متعهد می شوند مفاد این برگ را کاملاْ رعایت کنند.

دوشنبه, 12 آبان 1399
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
داربست ارزان فوری
7122
تهران
داربست فلزی ایران توسعه
8350
هرمزگان
داربست فلزی ایران توسعه

نصب انواع داربست ساختمانی صنعتی مراسمی و.....