داربستان

داربستان

تهران

تصاویر کارگران صنعت داربست در جزیره خارک

ﺳﻪشنبه, 11 تیر 1398
کارگران
871

تصاویر زیبای  ارسالی توسط حامد ماجدی از جزیره خارک

جزیره خارک

جزیره خارک

جزیره خارک

جزیره خارک

جزیره خارک

تعداد نظرات : 0

منوی سریع