قیمت خدمات نصب و اجاره داربست در استان گیلان رشت
قیمت خدمات نصب و اجاره داربست در استان گیلان رشت

تعرفه اجاره بهای ماهیانه خدمات داربست فلزی (شامل بارگیری ، حمل و نقل ،نصب و جمع آوری می باشد) فاصله ابعاد پایه ها 2.80 الی 3 می باشد و در ازای هر قالب یک پشت بند حفاظتی نصب می شود کلیه موسسات و شرکت ها و صنوف امضاء کننده ملزم به اجرای قانون و اجرای مفاد این تعرفه هستند در ضمن این تعرفه به منزله استعلام می باشد و هرگونه اضافه دریافت پیگرد قانونی دارد.

ردیف

متراژ بر حسب مترمربع یا مکعب

اجاره ماهیانه تا ارتفاع 12 متر

اجاره ماهیانه تا ارتفاع 18 متر

اجاره ماهیانه تا ارتفاع 24 متر

 

در هر ماه به صورت ثابت

داخل شهر

خارج شهر

داخل شهر

خارج شهر

داخل شهر

خارج شهر

1

تا 50 (مترمربع یا مکعب)

2.500.000

3.500.000

2.800.000

2.800.000

3.000.000

4.000.000

2

از 50 تا 100

3.000.000

4.000.000

3.200.000

4.200.000

3.500.000

4.500.000

3

از 100 تا 150

3.500.000

5.000.000

4.000.000

5.200.000

4.500.000

5.500.000

4

از 150 تا 300

4.000.000

6.000.000

4.400.000

6.500.000

4.800.000

6.500.000

 

 

بند 1 : اجاره داربست داخل شهر از 200 متر به بالا تا ارتفاع 12 متر 2000 تا ارتفاع 18 متر 2200 تا ارتفاع 24 متری 2400 تومان محاسبه می گردد از ارتفاع 24 متر به بالا طبق توافق طرفین می باشد.

بند 2 : از 200 متر بالاتر کلاً هر مترمربع یا مکعب 24000 ریال برای خارج از شهر محاسبه می گردد تا 30 کیلومتر ارتفاع کار و سختی کار توافقی می باشد.

بند 3 : اجاره کفراژ زیربتنی تا 50 متر مکعب 400 هزار تومان تا ارتفاع 5 متر مابقی طبق توافق طرفین .

بند 4 : اجاره کفراژ زیربتن تا 50 مترمکعب 450 هزار تومان تا ارتفاع 7 متر مابقی طبق توافق طرفین.

 

تا ارتفاع 7 متر

داخل شهر

40000 ریال

خارج شهر

50000 ریال

 

 

حداکثر فاصله پایه ها در کفراژ بتون ریزی جهت مصارف ساختمانی 90 سانت و مصارف صنعتی 50 سانت فاصله (70 الی 1 متر)

بند 5 : نصب داربست بتون ریزی زیر شناژ و زیر کنسول داخل شهر 400000 ریال و خارج شهر 7000000 ریال .

بند 6 : محدوده شهر رشت 7 کیلومتر از میدان شهرداری محاسبه می گرددکلیه شهرک های صنعتی خارج از شهر محاسبه می گردد.

بند 7 : اجاره لوله زیر شناژ 6 متری و یا جمع کل لوله 6 متر با حمل و نقل و تحویل به صاحب کار شاخه ای 45000 ریال برای یکماه می باشد.

بند 8 : نصب آسانسور به ازای هر طبقه از کف 800000 ریال می باشد نصب چهارپایه جهت مصارف عمومی در ارتفاع به ازای هر طبقه از کف 700000 ریال .

بند 9 : اجاره جک زیر شناژ با حمل و نقل و تحویل به صاحب کار 3 متری 2500و 4 متری 3000 تومان برای یکماه می باشد.

بند 10 : نصب داربست تبلیغاتی داخل شهر تا ارتفاع 6 متر 150 هزار تومان و برای خارج شهر 200 هزار تومان در ضمن اجاره لوله زیرپایی در نصب تابلو به ازای هر 6 متری 40000 ریال می باشد.

بند 11 : نصب داربست در ارتفاع با اختلاف ارتفاع از کف محاسبه می شود.

بند 12 : هرگونه تغییرات کارفرما در داربست نصب شده به علت درخواست کارفرما در هر مرحله 1000000 ریال می باشد.

بند 13 : نصب داربست در انتهای راه پله تا طبقه چهارم تا 100 متر مربع یا مکعب 3500000 ریال در ضمن داربست گردان تا ارتفاع 5 متر 3500000 داخل رشت و خارج شهر و ارتفاع بیشتر توافق طرفین

بند 14 : اجاره داربست از 1 تا 30 رو یکماه محاسبه می گردد و در صورت ورود به ماه دوم مبلغ بصورت کامل دوباره محاسبه خواهد می گردد.

آیین تعرفه در 14 بند تنظیم شده و ممهور به مهر شرکت ها و موسسات صنوف و داربست فلزی بوده که منع قانونی نداشته باشند و تابع صنف شهرستان رشت می باشند.

لیست شرکت های خدماتی در استان گیلان

یکشنبه, 14 بهمن 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان
منو سریع