داربستان

داربستان

تهران

نتیجه اجرای داربست خوب

دوشنبه, 03 دی 1397
داربست
362


نتیجه اجرای داربست خوب یعنی همین فیلمی که به روایت تصویر می‌بینید باد با سرعت و صدوچهل و پنج کیلومتر بر ساعت می وزد این اجرا تلفیقی از داربست رینگ لاک و اسپیس فریم می باشد.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع