داربستان

داربستان

تهران

استخدام تعدادی استادکار داربست در تهران

جمعه, 16 شهریور 1397
استخدام کارگران
207

به تعدادی استادکار داربست جهت کار در شرکت به صورت روز مزد نیاز مندیم برای هماهنگی تماس بگیرید.

09125802402

استخدام 3 استادکار داربست در اصفهان با بیمه و مزایا

تعداد نظرات : 0

منوی سریع