داربستان

داربستان

تهران

برخورد کامیون حامل چند اتومبیل با داربست!

دوشنبه, 15 مرداد 1397
حوادث
134

برخورد کامیون حامل چند اتومبیل با داربست در منهتن در آمریکا باعث شد تا یک زخمی شود و ماشین ها آسیب ببینند !

داربست

تعداد نظرات : 0

منوی سریع