داربستان

داربستان

تهران

یک نمونه عالی از داربست متحرک

دوشنبه, 15 مرداد 1397
داربست
336

یک نمونه عالی از این که چگونه تمام بخش های مختلف داربست های متحرک کار می کنند تا یک تجربه از بالاترین ارتفاع را برای مشتری بدست بیاورد. چرخ های قابل تنظیم برای تسطیح، بیرونی برای ثبات، تیرچه، گارد محافظ و نردبان ثابت.

داربست متحرک

تعداد نظرات : 0

منوی سریع