داربستان

مدیر داربستان

تهران

استخدام استادکار و شاگرد داربست فلزی در سیرجان

چهارشنبه, 05 آبان 1395
اشتغال
186

استخدام استادکار و شاگرد داربست فلزی در سیرجان


به یک نفر استادکار و شاگرد داربست فلزی با جای خواب و بیمه و….درسیرجان نیازمندیم.
تلفن تماس : ۰۹۱۳۲۴۷۰۳۹۹

تعداد نظرات : 0

منوی سریع