داربستان

مدیر داربستان

تهران

درخواست نیروی کار برای استان یزد

چهارشنبه, 14 مهر 1395
استخدام کارگران
219

با توجه به تعداد بالای کارگر غیر ایرانی که عموما افغانی های غیر مجاز هستند اگه کارگران یا گروه های کاری باشند که بتونن توی شهر یزد کار بکنند خیلی استقبال خوبی از این کارگران با حقوق های کافی خواهد شد .

شماره تماس : 09133527242

تعداد نظرات : 0

منوی سریع