داربستان

مدیر داربستان

تهران

کارگران بر روی داربست ها در طول بازسازی نوتردام، پاریس، 1952

شنبه, 07 مهر 1397
اخبار داربستی
256

کارگران بر روی داربست های زهوار در رفته در طول بازسازی نوتردام، پاریس، 1952

داربست در قدیم

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع