داربستان

مدیر داربستان

تهران

ارتفاع داربست

یکشنبه, 28 شهریور 1395
داربستان
271

ارتفاع داربست

ارتفاع داربست نباید بیشتر از 4 برابر حداقل base داربست باشد مگر اینکه با ساپورت ، قفل فطناب و زنجیر محکم شده باشد.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع