داربستان

مدیر داربستان

تهران

لنگر يا مهاربند داربست پيچي

یکشنبه, 28 شهریور 1395
داربستان
231

لنگر يا مهاربند داربست پيچي

  • وسيله اي قابل تنظيم كه توسط پيچ تغييرطول پيدا مي كند و جهت اتصال و تكيه دادن داربست به ستون يا ديواره در نقاط مختلف داربست بكار مي رود.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع