راهکار نمایشگاهی شرکت monzon با داربست های Ringlock آلومینیومی
راهکار نمایشگاهی شرکت monzon با داربست های Ringlock آلومینیومی

 

بر روی داربست، اگر مواد آن از آلومینیوم یا آلیاژ آلومینیوم ساخته شده باشد، ما می توانیم آن را یک داربست آلومینیومی نامید. بنابراین، در این نوع داربست، در زیر، به توصیف آن معرفی خواهد شد تا همه آن را با آن آشنا سازند، نه اینکه از آن بی اطلاع باشند، در این مورد خالی است.

1. ساختار داربست آلومینیومی
داربست آلومینیومی، مشخصات ساختاری آن، عمدتا در موارد زیر است:

ویژگی های ساختاری 1: قطعات سبک وزن، بنابراین، راحت است و شما می خواهید نصب، بارگیری و ذخیره سازی این مشاغل. وزن آن، تنها یک سوم از داربست ساختار فولاد، به این ترتیب آسیب زمین را نمی دهد.
ویژگی های ساختاری دوم: کل، استفاده از "بلوک های ساختمانی" این طراحی ترکیبی، اجزای مورد استفاده در استاندارد سازی اجزای سازنده است و هیچ قطعات یدکی وجود ندارد. بنابراین، قطعات برای خرید و جایگزینی آسان است.

 داربست Ringlock آلومینیومی

ویژگی های سازه ای سه: داربست آلومینیومی بین اجزای سازنده، قدرت اتصال و پایداری خوب است، بنابراین کل سازه ایمن و پایدار است. علاوه بر این، شما همچنین می توانید یک وزن خاص را تحمل کنید.
2. تهیه داربست آلومینیومی قبل از استفاده
داربست آلومینیومی ، قبل از استفاده، برای انجام برخی کارهای آماده سازی، به شرح زیر است.

(1) باید قبل از استفاده، ابزارهای لازم را تهیه کنید تا بتوانید از هر زمان استفاده کنید. اما همچنین برای انجام کار بازرسی، باید با دقت انجام شود، چه مشکالت یا خطرات امنیتی وجود دارد، و گاهی اوقات راه حلی برای حل آن وجود دارد.
(2) برای تمیز کردن داربست، اگر بالا گرد و خاک یا کثیف باشد، پس باید تمیز شود. ارتفاع آن، اگر ارتفاع از زمین بیش از 1.5 متر باشد، باید دارای کمربند ایمنی باشد، قابل حذف نیست.

3. استفاده از داربست های آلومینیومی
(1) داربست آلومینیومی، که باید در زمین افقی مورد استفاده قرار گیرد و اگر آن قوی و پایدار باشد. در صورت لزوم، می توانید از برخی اقدامات ایمنی برای اطمینان از ایمنی استفاده کنید.
(2) حد بالایی بار را تحمل می کند، بنابراین نمی تواند بیش از حد برای جلوگیری از آسیب به داربست ها باشد. علاوه بر این، برای استفاده از محیط زیست، اما همچنین توجه داشته باشید، اگر باد قوی وجود دارد، پس از آن، نمی توان استفاده کرد. علاوه بر این، برای پرسنل عملیاتی فوق، به طور مستقیم از یک طرف به طرف دیگر مجاز نیست.

ﺳﻪشنبه, 04 اردیبهشت 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان