داربستان

مدیر داربستان

تهران

مرگ 4 کارگر داربستی بر اثر بی احتیاطی

شنبه, 06 شهریور 1395
داربستان
234

4کارگر چینی هنگامی که در حال حمل داربست به یک کارخانه بودند بدون توجه در یک لحظه داربست به کابل برق گیر می کند و هر 4 کارگر بر اثر فشار برق قوی آتش می گیرند.

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع