همه چیز درباره رابیتس و مقایسه آن با کناف
همه چیز درباره رابیتس و مقایسه آن با کناف

 

رابیتس کاری

رابیتس بندی به اجرای سقف کاذب با متریال سازه های فلزی چون میلگرد نبشی و برگه رابیتس گفته می شود. در این عملیات نبشی ها در نقش باربر میلگردها در نقش رابیتس خور ایفای نقش می نمایند. فاصله نبشی ها از هم حد اکثر ۹۰ سانتییمتر و فاصله آویز ها از هم بیشینه یک متر وانگهی فاصله میلگردهای رابیتس خور از یکدیگر کمتر از ۳۰ سانتی متر نباشد. برگه های رابیتس به وسیله سیم های مفتولی به میلگردها بسته می شود همچنین رعایت ترازبندی ریزبین در این مرحله کمک زیادی در جهت  درمان  کیفیت پایانی پیشه بعد از گچکاری و تفریق وزن پایانی سقف مینماید.
 
رابیتس ورق مشبکی از جنس گالوانیزه گرم یا پلیمر می باشد که در صنعت ساختمانی برای همبستگی سطوح دیوارها و ایجاد بستر برای نصب تاسیسات برقی و نور استعمال دارد.استفاده از رابیتس موجب می شود همبستگی عمومی در دیوارها و سقف های کاذب کاملا حفظ شده و از هر نوع ترک خوردگی و جدایی ممانعت شود.جنس رابیتس اگر فلزی باشد باید حتما از کشش عرضی و پرس ورق های گالوانیزه گرم تهیه شود لغایت در روبرو نم زنگ نزند. برای ایجاد طرح های جدید و مشبک و مارپیچی بر روی سقف و نورپردازی مخفی استفاده از رابیتس به سادگی و راحتی پیشه می افزاید. طراحی فیزیکی رابیتس به صورتی اتمام گرفته که عمده ملات ها به راحتی به آن می چسبد.
 
در پیش درآمد آویزها با در نظر گرفتن طرح در محل های باره نظر به تیرهای فلزی سقف متصل میگردند. قابل پروا است که برای رابیتس کاری در سقف های دال بتنی و کرومیت نمی طاقت از آویز جوشی کاربرد رو کرد و بایستی قبل از اجرای سقف بتنی نسبت به اجرای آویز دفنی اقدام نمود. زیرا بال ذیل کرومیت و میلگردهای سقف بتنی جهت جوشکاری و تحمل بار سقف کاذب و طراحی نشده و گنجایش این شغل را ندارند
 
سپس بدست اجرای یک خط تراز (اجرا شده بدست تراز لیزری یا شیلنگ تراز) آویزها علامت خورده و اضافه آویزها درنقاط مورد نظر قطع میگردند، سپس نبشی های حمال به میلگردهای آویز به وسیله جوش متصل می شوند که کمینه سایز این نبشی ها ۳ سانتیمتر می باشد و هرچه فاصله نبشی ها از هم اغلب شود، باید سایز را افزایش داد. بیشینه فاصله در سقف های ساده نزدیک ۶۰ سانتیمتر می باشد و به کارگیری نبشی در کناره سقف (کنج ها) الزامی است. با پیوستگی میلگردهای فرعی با فاصله ۱۵ الی ۲۵ به نبشی های باربر- بارکش توسط حداقل ۲ سانتیمتر جوش طرح شکل گرفته و سپس توری رابیتس با سیم های گالوانیزه به میلگردهای فرعی متصل می گردد.
 
باید پروا نمایش داد در محل هایی که توری رابیتس به یکدیگر می رسند می بایست یک اورلب حداقل ۷ الی ۱۰ سانتیمتری در عقیده گرفته شود و در محل این اورلب نیز توری به یکدیگر با سیم رابیتس بندی متصل گردد. بسته شدن توری رابیتس به میلگردهای فرعی باید به صورتی باشد که توری کاملاً صلب و در نقاط کم و بیش به هم به میلگردها متصل گردد. در تمامی مراحل اجرا کنترل تراز تقدیر های مختلف و سقف اصلی در همگی نقاط سقف الزامی است. در سقف های ساده بدون طرح نیز این ترازگیری زیاد بایسته است و کنترل آن در نقاط مختلف از پراهمیت ترین کارهاست زیرا در مرحله سفید کاری و اجرای اندود دیگرکاری برای این دویی نمی طاقت انجام داد.
 
در هنگام اجرای ناسازگاری سطح در طرح های مختلف کمترین کشمکش سطح قابل اجرا ۳ سانتیمتر بوده و در بیشترین دوگانگی سطح محدودیتی وجود ندارد
در اجرای روشنایی نهان ها می توان به دو روش اقدام نمود
 
نور پنهان در محل های با دوگانگی سطح کم بیچارگی به میلگرد پیشانی ندارد لیکن این روشنایی نهان حتماً باید با ساخت ابزار کشویی به اجرا درآید.
نور نهان در محل های با دوگانگی سطح بیش از ۱۰ سانتیمتر را می تاب با اجرای پیشانی برای روشنایی نهان بصورت میلگرد عمودی اجرا نمود. در اجرا می بایست دقت ارائه کرد محل هایی که به هر ترتیب ضخامت زیادی از گچ آنها را اندود مینماید حتماً بدست گچ زنده (سفت مایه) اجرا گردد لغایت خشک شدن گچ در مدت زمان زیاد باعث ایجاد آفت به گچ و پفکی شدن آن نشود.
 

مدت سررسید اجرا

 
برای اجرای سقف رابیتس حداقل ۴ نفر جهت مسئولیت های ذیل مورد دربایستن است
 
قابل پروا است که برای افزایش سرعت کار می توان نفرات را اضافه کرد
 
یک نفر جوشکار جهت اجرای زیرسازی – یک تن کمک جوشکار جهت رساندن آلت و مصالح به جوشکار
 
یک نفر رابیتس بند
 
یک تن بردست رابیتس پاراگراف (لاتین) در اجرای سقف های ساده و بدون طرح با گچ سفید می توان گفت ۲ مدرس پیشه چیره دست با یک کارگر چیره دست گچ ساز می توانند در یک روز کاری ۳۰ تا ۴۰ متر چهارگوش را اندود نمایند. در سرنوشت هایی که دارای طرح می باشد، مهارت استادکاران در اجرای طرح و درک آنها از معماری و پرسپکتیو طرح و ابزار پیشه لازم و از همه مهم تر خویش طرح و پیچیدگی آن در موعد اجرا کارایی زیادی دارد و نمی نا زمانبندی مناسبی برای آن در عقیده گرفت.
 
توان اجرایی کاملاً وابستگی به ساده یا طرحدار بودن شغل و وانگهی گونه طرح دارد. چنانچه سقف کاذب ساده باشد، یک اکیپ میتواند الی ۳۰ متر چهارگوش در روز شغل سپریدن دهد.
 
دستگاه های باره نیاز برای اجرا
 
دستگاه جوش، انبر آرماتوربندی، قیچی میلگرد بری، شاقول
 

شرایط جوی مناسب

 
بهترین شرایط جوی هوای بالای ۵ درجه سانتیگراد می باشد. اندود گچ در هوای پایین ۵ درجه با دیرکرد خشک شده و این امر مایه فروکش کردن گچ در سطوح می گردد، گچ پفکی شده و پایداری فشاری خویش را از دست میدهد و به راحتی تغییر شکل میدهد، که حتی توسط بتونه و رنگ نیز این ایراد مرتفع نمی گردد. گرم کردن آب در این شرایط جوی کمی موثر است. لیکن در درجات پایین تر توجیه نمی گردد که اجرای عملیات پیوستگی یابد.
 
شرایط نگهداری بعد از اجرا
 
نیاز به نگهداری خاصی ندارد، تنها باید دقت شود که در هنگام اجرای تاسیسات عبوری از سقف به آن گزند وارد نشود.
 

توالی اجرا

 
معمولاً بعد از فرجام تیغه چینی و اجرای خاک گچ می تاب زیرسازی سقف کاذب را اجرا نمود. در ضمن دقت شود که در محل های عبور کانال کولر آبی عملیات زیرسازی باید بعد از عملیات نصب کانال ها انجام شود و باید دقت شود که اجرای رابیتس بندی بعد از اجرای کامل تاسیسات عبوری از سقف سپریدن شود و نیز اینکه اجرای سقف به تاسیسات اجرا شده آسیبی وارد ننماید.
 
هزینه‌ها
در حال حاضر اجراي سقف كاذب رابيتس تا پیش از اجراي اندود گچ بدست گروه مجري سقف كاذب براي سقف ساده هر متر چهارگوش حدود 15هزار تومان بوده و براي سقف‌هاي طرح دار بسته به طرح قيمت‌گذاري مي‌گردد. گروه‌هايي نيز هستند كه سقف ساده و طرح دار را جمعاً بصورت متر چهارگوش از 20 لغایت 30 هزارتومان نيز اجرا مي‌كنند.
 
دستمزد گچ سفيد سقف ساده هر متر مربع 80000 ريال و سقف طرح‌دار توافقي است ومقدار ریالی گچ مصرفی حدودا برای هر متر مربع 2000 تومان میتوان در نظر گرفت
 
در سقف‌هاي طرح‌دار قيمت الی متر چهارگوش 800000 ريال نيز اجرا شده است.
 
توجه: قصد از متر چهارگوش سطح كار سپریدن شده نمي‌باشد، بلكه منظور همان سطح سايه انداز طرح بر افق است (سطح زير بنا)
 
کناف بهتر است یا رابیتس ؟
 
شاید کمترسازنده ای باشد که در تجربیات کاری خود و در مواجهه با بحران گزینش سقف دروغین ، با این سوال روبرو نشده باشد که " کناف بهتر است یا رابیتس ؟ "
 
برای نقد و رسیدگی دو سیستم ساختمانی باید قصد از این نقد را مشخص کنیم ;
 
بنا براین ، این سنجش  از چندین دیدگاه قابل رسیدگی است :
 
الف – سنجش کناف و رابیتس از نظر زمان اجرا : در سیستم رابیتس کاری و گچ کاری جهت  سقف دروغین  ، کار در سه مرحله اتمام میشود ( جوشکاری – بستن صفحات رابیتس – گچ کاری ) ، که  در سیستم کناف (ساخت و ساز خشک ) نیازی به جوشکاری وجود ندارد ( اتصالات سقف کاذب کناف به چهره پیچ و میخ به سقف اصلی متصل میشوند ) ، وانگهی عملیات گچ کاری مستلزم صرف زمان جهت خشک شدن و وانگهی خروج نخاله های  ایجاد شده مربوط به آن است. در این مقایسه مشخص میگردد که از عقیده زمانی سرعت اجرای سقف دروغین کناف ،بسیار بالاتر است.
 
ب - مقایسه کناف و رابیتس از نظر هزینه اجرا : مقایسه این دو سیستم از عقیده خرج های اجرایی، همواره  با کشمکش نظر های زیادی وسط پیروان  هر کدام از این دو  ، به اتفاق است ، ولی با دیدی منصفانه و جامع ( درصورتی که تک تک پارامتر های مستلزم خرج در شرایط برابر رسیدگی شود ) می نا گفت : هر دو نوع سقف کاذب یاد شده از لحاظ خرج ظاهری ،  نزدیک  به هم می باشند ، اما اگر "زمان" را به عنوان پول در نظر بگیریم ، هزینه های مربوط به برق و جوشکاری ، حمل و نقل به دلیل حجم بیشتر مصالح مربوط به سقف رابیتس ،تخلیه نخاله های ساختمانی پس از پیشه و نظافت آن و ... قابل توجه و درنگ می باشند. و در یک جمله میتوان گفت : هرچند هزینه های ظاهری هر دو نوع سقف کاذب در یک محدوده است ، ولی خرج های جنبی رابیتس و گچ از کناف اغلب است .
 
ج – سنجش کناف و رابیتس از عقیده وزن بار مرده : از نظر مقایسه  وزن  حاصل از بار مرده سقف دروغین کناف و رابیتس ، سبکی قابل پروا کناف بدیهی خواهد بود.
 
د - سنجش کناف و رابیتس از عقیده ترمیم پذیری و سهولت در تغییرات : در ساختمانها بعد از گذر زمان ، شدنی است لوله های تاسیساتی عبور کرده از سقف کاذب به تدریج مستهلک و در مواردی به نشت مایعات بیانجامد. در ضمن تماشا میشود ، پس از گذر 10 الی 15 سال از عمر یک واحد مسکونی گرایش به دگرگونی ها دکوراسیون ( مفتوح سازی ساختمان ) دریافتن میشود.
 
در این شرایط نیز مزیت با کناف خواهد بود ، زیرا سقف کاذب کناف ( در مقایسه با رابیتس ) به سهولت اکثریت قابل مفتوح و بسته کردن ، برپایی دسترسی و ترمیم کردن  است.
 
ه – شمار نفرات اجراکننده : همانطور که ذکر شد شغل سقف کاذب رابیتس و گچ با سه گروه ( جوشکار – رابیتس بند – گچ شغل )  یا سرانجام دو گروه ( جوشکار و رابیتس پاراگراف (لاتین) – گچ شغل ) قابل اجراست که همین فرایند در شغل اجرای سقف دروغین کناف تنها با یک اکیپ دو نفره برای هر یکتا قابل اجرا می باشد.
 
و - سنجش کناف و رابیتس از عقیده کیفیت : در این سنجش نیز اگر منصف باشیم خواهیم گفت : اگر کار کناف بدست اکیپ ماهر اتمام شود از نظر کیفیت عاری از هر نوع نقص  و دشوار خواهد بود اما اگر با رعایت استاندارد ها و ضوابط اتمام نشود و در مراحل نصب از گروه باتجربه استفاده نشود ، نمیتوان چشمداشت نتیجه دلخواه را داشت .
 
به طور کلی وقتی تمام تمرکز کارفرما روی پایین آوردن بها تمام شده باشد و تمرکز پروا از کیفیت و تجربه و مهارت های مدیریتی و اجرایی پیمانکار برداشته شود ، انتظار کیفیت ، عاقلانه نیست.
 
ز – مقایسه کناف و رابیتس از عقیده تناسب با مفتوح سازی ساختمان : به جرات می نا گفت در زمینه باز سازی ساختمان نیز  به دلایلی که  ذکر  شد  ، کناف حرف اول را میزند ( عدم به کارگیری جوشکاری و  گزند به سرامیک و شیشه و .. ، سرعت بالا ، تعداد نفرات کم ، سرعت زیاد بالاتر  و رنگ پذیری پیشه بلافاصله بعد از آخر )

همه چیز درباره رابیتس و مقایسه آن با کناف

 

چهارشنبه, 07 شهریور 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان