نکات اجرایی در خصوص میلگرد‌ها
نکات اجرایی در خصوص میلگرد‌ها

میل گرد

بازار بزرگ میلگرد ایران کلیک کنید

انواع میلگرد و مشخصات مکانیکی آنها

میلگرد یا آرماتور فولادی است که در بتن برای جبران مقاومت کششی پایین آن (بتن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. فولادی که به این منظور در سازه‌های بتن آرمه به کار می‌رود به شکل سیم یا میلگرد است و فولاد، میلگرد نامیده می‌شود. البته در موارد خاصی از فولاد ساختمانی نظیر نیمرخ‌های ‌شکل‌ ناودانی‌ یا قوطی نیز برای مسلح کردن بتن استفاده می‌شود.

آرماتورهای عرضی که برای مقاومت در برابر برش و پیچش به دور آرماتورهای طولی و اصلی در شناژها بسته می‌شوند خاموت نام دارند.‌ از آرماتوربندی به منظور قوی ساختن ساختمان، پل، سد و … استفاده می‌شود، آرماتوربند با بستن میلگردها به هم توسط سیم ان هارا به هم متصل می‌کند.

نکات اجرایی در خصوص میلگرد‌ها‌

فولاد به صورت ميلگرد در بتن استفاده می‌شود بايد به صورت يك شبکه و کلاف يك پارچه در آورده تا بتواند به خوبی در مقابل نيروهای وارده از خود مقاومت نشان دهد.

بـه اين شبکه ميلگرد و آرماتورهای بـه هم بافته شده حصيری یا مش بندی می‌گويند.

ميلگردها را معمولاً با توجه به قطر آنها می‌خوانند مثلاً ميلگرد ۱۸، ميلگردی است که قطر آن ۱۸ ميليمتر است.

حداقل ميلگردی که در ساختمان‌ها مصرف می‌شـود نـمـره ۶ است. (خاموت)

درساختمان فلزی، از ميلگرد بيشتر در فنداسيون ( پی) و شناژها استفاده می‌شود. مـيـلگـردها معمولاً به طول ۱۲ متر به بازار عرضه می‌شوند. با توجه به شکل و ابعاد فونداسيون بايد آنها را به اندازه‌ی دلخواه قيچی كنيد.

شبکه آرماتورها بايد به صورت يك کلاف يك پارچه عمل کند نحوه‌ی اتصال آنها بـه يكديگر بسيار حائز اهميت است. کـه مسلماً بايد با نظارت مهندس ناظر اجرا شود.

معمولاً در کارگاه‌ها برای اتصال دو نوع آرماتور ۴۰ برابر قطر آرماتور آنـهـا را بـا هــم اورلــب کـرده (طول اورلپ:۴۰ ضرب در قطر ارماتور) و بـه وسيلهی مفتول آنـهـا را بـه هـم می‌بندند.اين نوع اتصال برای آرماتورهای تـا نـمره‌ی ۳۲ مجاز است.

اندازه قطر و نحوه اجرای آرماتورها دقيقاً طبق نقشه و با نظر مهندس محاسبه و اجرا شود، مقدار ميزان مصرف ميلگرد در بتون با توجه به سطح مقطع آن است.

به دلیل اینکه در سطح بالايی پی نيروهای کششی وارده کم و نيروهای فشاری وارده که بـتـن بـه خـوبـی می‌‌توانـد در مقابل آن مقاومت کند زياد است و در سطح پايينی پی نيروهای کششی وارده زياد و نيروهای فشاری وارده کم است پس بايد در سطح پايينی پی از تعداد ميلگردهـای بيشتر و قويتری استفاده شود تـا در مـقـابـل نيروهای کششی وارده به خوبی مقاومت کند.

‌کارگران پس از آماده سازی شبکه کف پی آن را در ته پی قرار می‌دهند. چون در کارگاها از بتن مگر در سطح کار استفاده می‌شود حداقل فاصله خارجی شبکه زير پی از بتن مگر می‌بايد حدوداً ۳ سانتی متر باشد. برای اين کار از تکه‌ها و نخاله‌های ساختمانی موجود در کارگاه استفاده شود.

‌بايد فاصله ميلگردهـا و خاموت‌هـا دقيقاً طبق نقشه اعمال شود کـه البته اين فـاصلـه‌هـا را بايد از مرکز به مرکز آرماتورهـا در نظر گرفت.

‌فقط در موقع جاگذاری بايد دقت لازم انجام گيرد تـا قفسه‌هـا و مش ميلگردی درست در وسط گود قرار گيرد تا در هنگام بتن ريزی از همه طرف توسط بتن احاطه شونـد. در واقع بتن مثل کاوری دور و اطراف آن را بپوشاند. معمولاً ميلگردهای مصرفی در بتن را از نوع ميلگرد آجدار انتخاب می‌كنند.

منبع : عمران سافت

پنجشنبه, 18 مرداد 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 1

آهن رسان بهینه مهرگان
آهن رسان بهینه مهرگان
دوشنبه, 22 آذر 1400

با سلام ممنون از سایت شما فرمول جدید و راحت احتساب وزن تیرآهن بدون نیاز به جدوا اشتال را نشر دهید.

ثبت نظر
داربستان