داربستان

داربستان

تهران

فیلم 5 کشته و زخمی در تخریب داربست شهر نیویورک

شنبه, 04 آذر 1396
حوادث
113

به گزارش داربستان ؛ تخریب داربست در نیویورک 5 کشته و زخمی به جا گذاشت رعایت نکردن نکات ایمنی در اجرای داربست یکی از نکات حیاتی در پروژ ها به شمار می رود و متاسفانه هروز شاهد حوادثی در سراسر جهان هستیم.

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع