چالش هایی که صنعت ساخت و ساز در آینده با آن روبرو خواهد بود
چالش هایی که صنعت ساخت و ساز در آینده با آن روبرو خواهد بود

به گزارش داربستان بر طبق آمارها ها در سال های گذشته هزینه های صنعت ساخت و ساز نتوانسته انتظارات تحلیلگران را برآورده کند. در ادامه ما چالش هایی که در آینده صنعت ساخت و ساز اهمیت دارد را مطرح خواهیم کرد :

ادامه کمبود نیرو در این صنعت

کمبود نیروی کارگر ماهر نه تنها در ایران بلکه در کشور های صنعتی بزرگ از قبیل آمریکا نیز چالشی جدی است. آمریکا طی یک رکود اقتصادی بخش بزرگی از نیرو کار ساختمانی خود را از دست داد . بین آوریل 2006 تا ژانویه 2011 بیش از 40 درصد از نیروی کار خود را حذف کرد و تقریباً 2.3 میلیون شغل را کاهش داد فقدان آموزش درست فنی که در مدارس ما نیز وجود دارد در آمریکا نیز وجود دارد که باعث شده تا کارگران بی تجربه وارد صنعت شوند. این امر سبب می شود تا سیل عظیمی از این کارگران شروع به کار کنند و شرکت ها نیاز فوری به کارگران ماهر کنند و این امر سبب می شود تا پروژه ها طولانی تر شده و هزینه ها افزایش پیدا کند . البته میتوان از سمت مثبت نیز نگاه کرد اینکه کمبود فعلی کارگران ماهر فرصت خوبی است تا جوانان با انگیزه مسیر شغلی خود را انتخاب کنند البته در شرایط فعلی بیشتر جوانان تحصیل کرده تمایل به مدیریت پروژه دارند.

شرکت های ساختمانی به طور محسوسی برای افزایش هزینه های زیربنایی آینده خوشبین هستند

بدین معنی که دولتمردان معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی برای پروژه های زیر بنایی قائل شوند.زیرا بسیاری از پیمانکارن ترس این را دارند با شروع کار دیگر بودجه لازم را برای ادامه کار نداشته باشند.

این مورد یکی از شعار های ترامپ در زمان انتخابات بود که اگر عملی شود اتفاق خوبی برای سرمایه گذاران صنعت ساخت و ساز در آمریکا خواهد افتاد البته فاصله حرف تا عمل بسیار است و آینده نشان خواهد داد.

هزینه های ساخت و ساز به دلیل افزایش کار و مواد اولیه

یکی از رایج ترین نگرانی کارشناسان صنعت در سال آینده، افزایش هزینه های انجام کسب و کار است . پیمانکاران بعد از یک رکود طولانی و البته آرام منتظر اتفاقات جدید هستند که همان آرامش قبل از طوفان می نامیم .

شرکت های صنعت ساخت و ساز توجه بیشتری به ایمنی و فساد خواهند کرد

صنعت ساخت و ساز هموارد در معرض حوادث کار و عدم اجرای قوانین است . کارشناسان پیش بینی می کنند در سال های آینده نظارت بیشتری در این دو حوزه شود.نمونه از اتفاقات ناشی از کار در صنعت ساختمان در کشور ما بسیار فاجعه انگیز است بطوری که در کشور ما روزانه شاهد این حوادث تلخ هستیم.

شنبه, 22 مهر 1396
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان