داربستان

داربستان

تهران

داربست متحرک کوچک ولی پر کاربرد !

دوشنبه, 27 شهریور 1396
داربست
316

این یک داربست متحرک کوچک است تولید یک شرکت خارجی وبرای مشاغلی مثل نقاش ساختمان بسیار مناسب است.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع