اسرار شرکت های ساختمانی موفق
اسرار شرکت های ساختمانی موفق

پیمانکاران اغلب از ما بپرسند - چرا برخی از رقبای خود پول زیادی بدست می آورند و  زمانی که هر دو کار مشابه انجام می دهند.

در اینجا پنج اسرار بالا وجود دارد - ما در گذشته در شرکت های ساختمانی  داشتیم  و ما شاهد موفق بودن آنها و در حال حاظر شرکت ساختمانی وجود دارند که حدود 20 درصد از تولید کنندگان و درآمد را به خود در کشور به خود اختصاص داده اند.

# 01 آنها می دانند چه می خواهند -  آنچه را که می خواهند  بر روی یک تکه کاغذ به صورت دست نوشته به صورت ناقص، فقط یک پاراگراف یا دو پاراگراف مینویسند و در یک مکان خصوصی نگهداری می کنند. جایی که آنها می توانند آن را زمانی که می خواهند ببینند؛ که حداقل یک بار در هفته است و آنها این دیدگاه را در ذهن خود نگه می دارند.

# 02 آنها کار خود را برنامه ریزی پیش می برند و روی  برنامه هاآنها کار می کنند - به نظر ساده است؟ خوب است و در اینجا استراتژی کلی مدیریت سیستم کسب و کار  شما (BPM) است و ابزار اصلی برای شروع یک کپی از این نرم افزار کسب و کار برنامه است.

# 03 تغذیه ذهن - آنها ذهن خود را تغذیه و بسیاری از آنها یک کارت کتابخانه دارند، بله در این روز و سن آنها کارت کتابخانه دارند. آنها کتاب های خوب در موضوعات متنوع ، بیوگرافی افراد موفق، کتاب های مربوط به هنر و علوم، مسائل اجتماعی، فلسفه و دیگر موضوعات را مطالعه می کنند. یک کارت کتابخانه دریافت کنید .

# 04 آنها درک سطح بندی - که بدان معنی است که آنها زمان را صرف افرادی که از آنها حمایت و کسانی که آنها می توانند حمایت کنند میکنند. ناپلئون هیل در مورد این مفهوم و در فکر و رشد غنی،توصیه میکنداو در این کتاب توصیه میکندبه اینکه بیشتر بخوانید و به بحث و گفتگو درباره "گروه استاد ذهن" . این اصطلاح به خوبی شناخته شده است و بسیاری از شوخی های شاد و سرحال وجود دارد که با هم به اصطلاح "گروه های ذهنی کارشناسی ارشد" وجود دارد. مطالعه کتاب ناپلئون هیل به نام فکر کنید و رشد کنید و وقتی شما آن را پیدا کردید،می توانید گروه درست را بشناسید.

# 05 آنها ساخت شرکت ساختمانی خود را - مانند یک پارتنون با پشتیبانی از بسیاری از ستون هایMAP می دانند  و فرآیندهای کاری خود راداخل سیستم کسب وکار استراتژیک  می پرورانند زیرا آنها معنای واقعی را در پشت عبارت  سیستم راه حل است پیدا کرده اند.

بسیاری از شرکت های ساختمانی غیر موفق - ساخت شرکت ساختمانی خود را در اصل هیئت مدیره غواصی ... "سیستم ها؟ فرایندها؟ طرح کسب و کار؟ آیا شما دیوانه؟ چه کسی زمان برای آن چیز؟ برنامه ما ساده است که ما قصد داریم تا مقدار زیادی از پول! " این به من یادآوری می شود که عبارت "اهرم بزرگ است .... تا زمان  شکستن !

اینها بعضی از موضوعات موفق است که به موفقیت در ساخت و ساز موفق و سودآور شرکت ساختمانی پیوسته است.

نکته نهایی - آنها پول خود را در دفتر کار خود به جریان می اندازن نه در زندگی شخصی وبرخی از استراتژی  های آنان داشتن بهترین بازاریاب ،حسابدار و خط تولید خستگی ناپذیرمی باشد.

 

یکشنبه, 12 شهریور 1396
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان