هر آنچه که باید درباره فروشنده خوب شدن دانست
هر آنچه که باید درباره فروشنده خوب شدن دانست

به خود اطمينان داشته باشيد: 
فروشنده‌اي هر چيزي که باشيد، افکار و عقايدتان هر چه که باشد، با اعتماد و اطمينان به نفس کامل وارد جلسه بحث شويد. مطمئن باشيد که ايده هاي شما کمک کننده خواهند بود. البته هميشه به خاطر داشته باشيد که به خاطر وقت و توجه مخاطبان از آنها تشکر کنيد. بهترين فروشندگان آنهايي هستند که پس از اولين خريد، مشتريان باز به سراغشان بروند. نه آنهايي که مثل برق و باد وارد شده، قراردادهاي بزرگ مي‌بندند و بعد ناپديد مي‌شوند. گروه اول از فروشندگان هستند که براي کار خود ارزش و احترام قائلند.

مردم شناس باشيد: 

شناختن مشتريانتان اصلي ترين رکن در فروشندگي است. همه ي تلاشتان را بکنيد تا مشتريانتان را، چه از نظر شخصي و چه کاري بفهميد و درک کنيد. هر از چند گاهي با آنها تماس گرفته و احوالشان را جويا شويد. گه گاه با آنها بحث هاي کوچکي خارج از مسائل کاري داشته باشيد. ولي حتي در اين بحث ها نيز هميشه به دنبال فرصت هاي مناسب باشد.

صادق باشيد 
حقيقت هميشه بهترين چيز است، به همين دليل سعي کنيد از همان ابتدا با مشتريانتان صادق و روراست باشيد. خارج از مسائل مادي، اطمينان داشته باشيد تازماني که مشتري از صحت و شايستگي قرارداد مطمئن نباشد، اطميناني که شما به آنها مي‌دهيد هيچ ارزشي نخواهد داشت. اگر هميشه با مشتريان صادق و روراست باشيد، هميشه به ياد آنها خواهيد ماند و در زمان احتياج به سراغتان مي آيند.

فرصت‌هاي خوب را بشناسيد 

هر روز که به سر کار مي‌رويد، چشم و گوشتان را باز نگاه داشته و هوشيار باشيد. فرصت‌هاي خوب هميشه وجود دارند، اما فقط بايد شما آنها را تشخيص دهيد. فقط زماني فرصت‌هاي کوچک و پيش پا افتاده را ناديده بگيريد، که مطمئن باشيد فرصت بزرگتري در دست داريد.

معاملات کوچک را دست کم نگيريد 

يک فروشنده خوب، براي معاملات کوچک نيز به اندازه قراردادهاي بزرگ ارزش قائل است. از اين گذشته، اگر مي‌خواهيد پيشرفت کنيد، بايد از معاملات کوچک شروع کنيد. پس عجله نکنيد. همين معاملات کوچک باعث رشد و پيشرفت شما مي‌شوند.

از فروش منصرف شويد 

اگر مي‌بينيد که مشتري نمي‌خواهد به اندازه ارزش کار، پول بپردازد، شما قيمتتان را پايين نياوريد و به هيچ وجه کوتاه نياييد. صرف نظر کنيد. هميشه اين شانس وجود دارد که دوباره سراغتان بيايند.

بدانيد که به آنها کمک مي کنيد 

درست است که نبايد هميشه به روي خود بياوريد، ولي مطمئن باشيد که آنها بيش از آن مقدار که شما به آنها نياز داريد، به شما نياز دارند. 
خلاقيت رکن اساسي فروشندگي است. اگر خلاق هستيد، پنهانش نکيند. آن را به همه نشان دهيد و سودش را ببريد.

کارتان را تفريح درنظر بگيريد 

بدون در نظر گرفتن قرارداد، پول، جلسه و ميتينگ، سعي کنيد تا مي توانيد از کارتان لذت ببريد. آن را مثل يک ورزش فرض کنيد و خود را يکي از بهترين ورزشکاران بدانيد. فقط در اينصورت است که مشتريان هم به سراغتان مي آيند و مي خواهند آنها را هم بازي دهيد.

ارزش شما بي حساب است 

در زندگي واقعي، اگر مي خواهيد به عنوان فردي شناخته شويد که فرصت ها را مي شناسد و آنها را از دست نمي دهد، فقط کافي است که به خود اطمينان داشته باشيد. ارزش شما زياد است و مطمئن باشيد که با تلاش به آنچه مي خواهيد دست مي يابيد. پول روي درخت سبز نمي شود، پس موقعيت شناس باشيد.

دوشنبه, 16 مرداد 1396
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان